ECDL kurs

 

ECDL (European Computer Driving License) sertifikat je dokaz kompjuterske pismenosti i poznavanja rada na računaru, priznat svuda u svijetu.

Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence), Fit predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i gradjanstva uopšte.

ECDL predstavlja sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta. U program našeg školovanja implementirana je najnovija verzija ECDL Syllabusa 4.0.

ECDL- sertifikat unapredjuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapredjuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru.

Primjenom ECDL-a, jer nastavni program obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu. U savremeno opremljenim, kompjuterizovanim učionicama Fakultet za Informacione tehnologije, polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od pet modula:

Napomena: Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika.