Proces studiranja

 

Početak studija u Distance Learning-u

Nakon obavljenog upisa, studenti u DL varijanti se unose u Distance Learning System (DLS) i dodjeljuju im se prvi predmeti. Sve neophodni materijali za učenje se nalaze na DLS platformi za učenje.

 

Sadržaj DL paketa

 • Username i password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Pravila školovanja za DL studente
 • Svi materijali sa vježbi i predavanja.
 • Pripreme kolokvijuma i testova.

 

Dinamika studija

Student u varijanti Distance Learning sam bira vrijeme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve predmete istovremeno. Predmeti se sastoje iz određenog broja nastavnih modula, čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. Završetak rada iz pojedinih predmeta nije vezano za ostale predmete iz tog semestra.

 

Rad sistema tokom godine

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno.

 

Provjera znanja

Studenti su u obavezi da sve kolokvijume testove i provjere znanja polažu u prostorijama fakulteta. 

 

Konsultacije

Pored navedenih provjera znanja, svakom studentu je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja profesoru
 • chat sa profesorima i ostalim kolegama
 • diskusije sa ostalim studentama i kolegama na forumu FIT-a
 • online konsultacije sa profesorima
 • predlaganje interesantnih web adresa i tutorijala

 


Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar Distance Learning System-a, čime se olakšava rad i korišćenje, i izbjegava upotreba dodatnih softverskih rješenja. Takodje, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj ocjeni studenta na tom predmetu. 

Predviđene su i konsultacije u prostorijama fakulteta, u prethodno dogovorenim terminima, na kojima će studenti imati mogućnost direktnih konsultacija sa profesorom.

 

Polaganje ispita

Polaganje ispita u varijanti studiranja na daljinu vrši se u prostorijama fakulteta.

 

Arhiviranje predmeta

Predmeti koji su uspješno položeni i odbranjeni smještaju se u arhivu DLS-a, koja se vodi za svakog studenta FIT-a. Završeni predmeti se zaključavaju, student ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

 

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica