Moodle LMS

  

Moodle sistem za elektronsko učenje

 

Na Fakultetu za Informacione Tehnologije Moodle sistem za elektronsko učenje  je u upotrebi od 2007. godine. Isprva je uveden kao podrška redovnoj nastavi prvenstveno u okviru predmeta na studijama informatike, gdje se odlično pokazao u svakodnevnoj praksi i postao nezamjenljiv alat za upotpunjavanje redovne nastave. Danas je fakultetska Moodle instalacija na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta za izvođenje dijela nastave online, međusobnu komunikaciju, jednostavnu distribuciju, odnosno preuzimanje nastavnog materijala u elektronskoj formi, lakšu organizaciju nastave, realizaciju različitih provjera znanja itd.

 

Softverski paket Moodle namijenjen je kreiranju Internet-baziranih kurseva i Web sajtova. Raspoloživ je besplatno kao softver otvorenog izvornog koda. Naziv projekta proizašao je iz skraćenice za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Razvoj projekta je započeo Martin Dougiamas koji ga i dalje vodi. Međutim, Moodle danas razvija mnoštvo istraživača i nastavnika širom svijeta, čije dodatke sistemu Moodle organizacija sa sjedištem u Pertu, Australija rado uključuje u nove distribucije sistema, uz sopstvena unapredenja na kojima rade već desetak godina.

 

Dakle, riječ je o softverskom paketu koji je aktivan i stalno se razvija i mijenja. Pogodan je za realizaciju kurseva koji se izvode u potpunosti online ili onih koji se primjenjuju kao dodatak klasičnoj nastavi koja se izvodi u učionicama na raznim obrazovnim nivoima, ali i u poslovnim i drugim okruženjima. Relativno je jednostavan sistem, malih hardverskih i softverskih zahtijeva, efikasan i pristupačan nastavnicima najrazličitijih potreba.

 

Instalacija i održavanje sistema je u posljednjim verzijama značajno pojednostavljena pa se sve više institucija odlučuje baš za ovu platformu pri izboru okruženja za elektronsko učenje. Dodatne grafičke šeme omogućavaju administratoru da prilagodi izgled, boje, fontove i ostala vizuelna podešavanja lokalnim potrebama i željama, a više od 100 jezičkih paketa dozvoljava potpuno prilagođavanje interfejsa potrebama korisnika koji se služe određenim jezicima. Svaki korisnik ima mogućnost da definiše detalje svoje komunikacije sa sistemom, kao što su: jezik komunikacije, vremenska zona, format datuma i vremena i sl.

 

Jedan Moodle Web sajt može podržavati hiljade kurseva, koji se pak mogu kategorisati i pretraživati. Na raspolaganju je veliki broj mogućih vrsta aktivnosti u okviru kurseva: forumi, testovi, lekcije, zadaci, radionice i dr. Kompletne informacije o aktivnostima polaznika kurseva su na raspolaganju u tekstualnoj i grafičkoj formi.

 

 

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

 

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica