Diplomski radovi

 

2016.
 Student                     Naziv rada      Mentor
 Luka Bjelica Model korporativnog upravljanja informatičkim rizicima
 Ana Ivanković  Upravljanje opsegom projekta      
 Darko Joška Sigurnost baza podataka
Stefan Bogićević Web aplikacija za dječje igraonice Prof. dr Snežana Šćepanović
Filip Vujović Razvoj "Android Live Camera Streaming" aplikacije Prof. dr Snežana Šćepanović  
Demir Seratlić Računarska mreža sistema sportskih kladionica
Miloš Jovović Razvoj aplikativnog softverskog rješenja za podršku online rezervacija Prof. dr Snežana Šćepanović
Benjamin Ramović Računarska mreža za potrebe Univerziteta "Mediteran"
 Jovan Rakočević "SubSaund.com" - pretplatnički servis za muziku Prof. dr Snežana Šćepanović
Miško Kontić  Konfiguracija Linux servera
     

 

2015.
 Student                     Naziv rada      Mentor
 Milica Popović Postoptimalna analiza problema linearnog programiranja     Doc. dr. Sonja Pravilović
 Marko Došen  Web aplikacija za on-line zakazivanje medicinskih pregleda      Prof. dr Snežana Šćepanović
 Dušan Marović Sistem za upravljanje kontejnerskim terminalom luke   Prof. dr Snežana Šćepanović 
Natalija Klep    Primjena cjelobrojnog linearnog programiranja  Doc dr Sonja Pravilović
Marko Stefanović    Razvoj aplikativnog rješenja za podršku rezervacija Prof. dr Snežana Šćepanović  
 Dea Dmitrović  Web aplikacija za evidenciju ličnih troškova   Prof. dr Snežana Šćepanović
Mirko Milošević   Osnove MPLS protokola    Prof. dr Ranko Vojinović
Gjovani Mirdita   Zaštita računarskih mreža od malicioznih kodova    Prof. dr Ranko Vojinović
 Martina Bućin Sigurnosne slabosti windovs operativnog sistema     Prof. dr Srđan Jovanovski
Aleksa Stevović    Web aplikacija za prodaju računara po porudžbini  Prof. dr Snežana Šćepanović
Anton Luković Web aplikacija za praćenje ishrane Prof. dr Snežana Šćepanović
Luka Božinović Linux serverski operativni sistemi   Prof. dr Srđan Jovanovski
Genti Elezaj Web aplikacija za izdavanje stanova Prof. dr Snežana Šćepanović

 

2014.
 Student                     Naziv rada      Mentor
 Marko Kuč  Implementacija sistema zaštite računarskih mreža na mrežnim prolazima      Prof. dr Ranko Vojinović
 Ivan Cvijović  Sajber bezbjednost      Doc. dr Adis Balota
 Vladimir Nedić  Postoptimalna analiza problema linearnog programiranja      Prof. dr Sonja Pravilović
Aleksandra Vemić  Sigurnost BGP-a i njegova budućnost (s-BGP)      Doc. dr Adis Balota
Simo Novaković  Napadanje windows sistema     Prof. dr Srđan Jovanovski
Boris Lončarević  Detaljan opis Cryp Tool alata      Doc. dr Adis Balota
Boris Dabanović  Kreiranje bezbijedne komunikacije kanalom između dvije LAN mreže      Prof. dr Ranko Vojinović
Nemanja Jeremić  Primjena cjelobrojnog linearnog programiranja      Prof. dr Sonja Pravilović
Nikola Perunović  Web aplikacija za putne naloge      mr Aleksandar Obradović
Luka Dubretić  Web aplikacija za vozni park      mr Aleksandar Obradović
Nebojša Marković  Primjena android development tools razvojnog okruženja     Prof. dr Snežana Šćepanović
Sandra Đurović  Razvoj sistema za elektronsko poslovanje primjenom web sistema za upravljanje sadržajem (CMS)     Prof. dr Snežana Šćepanović
Vladimir Bigović  Testiranje upotrebljivosti grafičkog korisničkog interfejsa mobilnih aplikacija     Prof. dr Snežana Šćepanović
Pavle Šturanović  Forenzika bežičnih mreža      Prof. dr Ranko Vojinović

 

 2013.
 Student  Naziv rada                                                                                                                    Mentor                                
 Denis Herceg  Rezervacija avio karata   Prof. dr Ramo Šendelj
 Vukašin Đurović  Projektovanje i razvoj IS za poslovanje prodavnice auto djelova   Prof. dr Ramo Šendelj
 Biljana Stanić  Funkcionalno testiranje web aplikacije   Prof. dr Dragan Đurić
 Ljubomir Đukanović  Web portal za auto servis   Prof. dr Dragan Đurić
 Žarko Pumpalović  Informacioni sistem za kadrovsku evidenciju   Prof. dr Ramo Šendelj
 Sinan Dizdarević  Razvoj IS za finansijsko poslovanje   Prof. dr Ramo Šendelj
 Filip Marković  Kreiranje android aplikacije   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Goran Pejović  Napadanje UNIX/LINUX sistema   Prof. dr Srđan Jovanovski
 Armin Kardović  Hash funkcije i HMAC   Doc. dr Adis Balota
 Danica Šaranović  Poslovni informacioni sistem turističke organizacije "San Đovani"   Prof. dr Srđan Jovanovski
 Vladimir Stanjević  IS za logistiku voznog parka   Prof. dr Ramo Šendelj
 Sava Grdinić  Protokoli redudanse drugog sloja   Doc. dr Adis Balota
 Goran Rajta  Informacioni sistem za evidenciju, praćenje i registraciju životinja i gazdinstva   Prof. dr Ramo Šendelj
 Nemanja Ivaniš  Bezbjednosni propusti u Windows sistemima i upotreba slabosti radi preuzimanja sistema   Prof. dr Srđan Jovanovski
 Stefan Petović  Movie ticket reservation   Prof. dr Ramo Šendelj
 Svetlana Furtula  Projektovanje linka za prenos podataka na relaciji zgrada FIT-a - zgrada Telekoma   Doc. dr Ranko Vojinović
 Miloš Mišurović  Projektovanje i razvoj softverske aplikacije za evidenciju članova u teretani   Prof. dr Ramo Šendelj
 Jagoš Radović  Zaštita kritične informatičke infrastrukture   Doc. dr Adis Balota
 Ana Vujović  Napadi na Windows sistem   Prof. dr Srđan Jovanovski
 Vladimir Bauk  Projekat računarske mreže kompanije "Upravna zgrada" Porto Montenegro   Doc. dr Adis Balota

 

 2012.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Danilo Damjanović  Primjena razlomljenog LP u planiranju optimalnog obima proizvoda   Prof. dr Sonja Pravilović
 Ivan Knežević  Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti    Prof. dr Ramo Šendelj
 Marko Karanikić  Usmjeri.me - test profesionalne orijentacije    Prof. dr Ramo Šendelj
 Tijana Vujičić  Centralizovani IS za registraciju vozila   Prof. dr Ramo Šendelj
 Petar Radunović  Informacioni sistem automehaničarske radnje   Prof. dr Ramo Šendelj
 Denis Memić  Modeliranje računarskih mreža alatom CiscoPacketTracer 5.0   Doc. dr Ranko Vojinović
 Borko Đurović  Upotreba ORM frejmvorka za perzistenciju objekata   Prof. dr Dragan Đurić
 Neđeljko Lompar  Primjena Java Script APIV3 za kreiranje GPS Google Mapa   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Nađa Žarić  Optimizacija web sajta za pretraživače   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Jovana Đurović  Projekat LAN mreže Arhitektonskog fakulteta   Doc. dr Adis Balota
 Dalibor Pejović  Projekat pasivne i aktivne mrežne infrastrukture za Hotel "Dolce Vita" u Bečićima   Doc. dr Adis Balota
 Sonja Perović  Metode upravljanja zalihama   Prof. dr Sonja Pravilović
 Omer Đokić  Napadanje serverskih aplikacija u mrežnom okruženju   Prof. dr Srđan Jovanovski

 

2011.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Jelica Kasalica  Primjena metoda LP u određivanju optimalne ishrane studenata u studentskom domu   Prof. dr Sonja Pravilović
 Edvin Demić  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za Stonoteniski savez   Prof. dr Ramo Šendelj
 Miloš Mugoša  Metode kriptografske zaštite podataka   Prof. dr Srđan  Jovanovski
 Igor Ognjanović  Razvoj i implementacija informacionog sistema za poslovno, finansijsko i kadrovsko  upravljenje   Prof. dr Ramo Šendelj
 Nikola Nenezić  Primjena linearnog programiranja u optimizaciji vazdušnog saobraćaja   Prof. dr Sonja Pravilović
 Veselin Raković  Integracija softverskih komponenti pomoću dependency injection patern-a   Prof. dr Dragan Đurić
 Miloš Mićunović  Upotreba ORM framework-a za prezistenciju objekata   Prof. dr Dragan Đurić
 Nikola Joković  Web razvoj pomoću komponentno orijentisanih framework-a   Prof. dr Dragan Đurić
 Denis Šabotić  Projektovanje i razvoj sistema za mobilno obavještavanje "MyEvents"   Prof. dr Ramo Šendelj
 Marko Poparić  Algoritmi za kriptografsku zaštitu podataka    Prof. dr Srđan  Jovanovski

 

2010.
 Student  Naziv predmet                                                                               Mentor
 Nikša Mijanović  Automatizacija testiranja softvera   Prof. dr Dragan Đurić
 Renato Grgurević  Dinamičko programiranje i primjena dinamičkog programiranja u određivanju najkraćeg puta   Prof. dr Sonja Pravilović
 Nebojša Dimitrijević  Informacioni sistem "Marina"   Prof. dr Ramo Šendelj
 Jelena Simićević  Komunikacioni protokol IPSec   Prof. dr Ramo Šendelj
 Denis Strojil  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za poslovanje firme za transport   Prof. dr Ramo Šendelj
 Marko Ćipović  Analiza HTTP i DNS protokola pomoću alata Wireshark   Doc. dr Ranko Vojinović
 Danilo Damjanović  Realizacija sistema IP telefonije za potrebe jedne kompanije   Doc. dr Ranko Vojinović
 Nikola Kopčić  WiFi bežične mreže – pregled   Doc. dr Ranko Vojinović
 Tiodor Radonjić  Umrežavanje u virtuelnim okruženjima - virtuelne mreže   Doc. dr Ranko Vojinović
 Nemanja Bogdanović  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za poslovanje apoteke   Prof. dr Ramo Šendelj
 Milko Knežević  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za poslovanje avio-kompanije   Prof. dr Ramo Šendelj
 Zajim Kujović  Osnove sigurnosti u računarskim sistemima. Kriptografski algoritmi   Prof. dr Ramo Šendelj
 Nikola Cmiljanić  Implementacija sistema zaštite računarskih mreža na mrežnim prolazima   Prof. dr Ramo Šendelj
 Marko Knežević  Projektovanje i razvoj informacionog sistema studentske službe   Prof. dr Ramo Šendelj
 Sandra Marković

 Projektovanje i razvoj softverskog modula - Upravljanje finansijama na primjeru

 Univerziteta "Mediteran"

  Prof. dr Ramo Šendelj
 Milena Rovčanin  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za poslovanje turističke agencije   Prof. dr Ramo Šendelj
 Marija Žeželj  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za poslovanje biblioteke   Prof. dr Ramo Šendelj
 Anes Agović  Rutiranje na internetu: BGP protocol   Prof. dr Ramo Šendelj
Ana  Ivanković

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica