Specijalistički radovi

2017.
Student Naziv rada Mentor
Aleksa Stevović Bezbjednost i rizici android sistema  
Dušan Marović Razvoj mobilnih aplikacija za organizaciju događaja  Prof dr Snežana Šćepanović
Stefan Petović Alati za provjeru ranjivosti web aplikacija  Prof. dr. Adis Balota

 

2016.
Student Naziv rada Mentor
Sinan Dizdarević Dizajn i implementacija m-learning sistema Prof. Dr. Snežana Šćepanović
Sandra Simić Umrežavanje sistema za video nadzor sa ruralnih lokacija  
Ljiljana Vujović Enkripcija u TETRA sistemima  
Natalija Klep Bezbjednosni rizici na Windows sistemima  
Ljubo Vujičić Bežični sistemi veza u sistemu IP telefonije  
Nemanja Jeremić Sistemi za detekciju upada  
Admir Brković Mobilne mreže novije generacije  
Dea Dmitrović Razvoj mobilnih aplikacija za zdravlje i fitnes Prof. Dr. Snežana Šćepanović

 

2015.
Student Naziv rada Mentor
Omer Đokić Protokoli redundanse trećeg sloja - FHRP (L3 redundansa) Doc. dr Adis Balota
Armin Kardović Tehnološki standardi za kreiranje otvorenih obrazovnih resursa za e-učenje primjenom softvera otvorenog koda Doc. dr Adis Balota
Vladimir Ćetković Razvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima Doc. dr Ivana Ognjanović
Miloš Mišurović Mobilna klijent-server aplikacija za preporuke bavljenjem fizičkim aktivnostima na osnovu unesenih kalorijskih vrijednosti obroka u restoranima Prof. dr Snežana Šćepanović
Boris Lončarević Pristupne liste Doc. dr. Adis Balota
 Mirko Jovović Sprečavanje i detekcija ilegalnih aktivnosti unutrar korporacijskih mreža Jasmin Azemović
Luka Dubretić Mobilna aplikacija za pomoć na putu Prof. dr Snežana Šćepanović
Nebojša Marković Android smart SMS notifikacije Prof. dr Snežana Šćepanović
Nikola Perunović Lokacijski servis u gradskom saobraćaju Prof. dr Snežana Šćepanović
Dejan Miljević Realizacija simulacije gravitacionog sistema od N tijela na Android platformi Prof. dr Snežana Šćepanović
Danilo Damjanović Sigurnost sistema elektronske trgovine Doc. dr Adis Balota
Ranko Vukčević Sistemi za praćenje događaja u savremenim mrežama Prof. dr Ranko Vojinović
 Mirko Božović Softveri za upravljanje mrežama - PRTG Network Monitor    Doc. dr. Adis Balota
Boris Dabanović    Simulacioja LAN mreže korišćenjem GNS3 softvera  Doc. dr. Adis Balota 
Budimir Bukilič   Mreže u virtuelnom okruženju   Prof. dr Ranko Vojinović 
 Sandra Đurović Razvoj servisnih aplikacija za mobilne uređaje   Prof.dr Snežana Šćepanović 
Vladimir Bigović    Android internet - of - things aplikacije Prof.dr Snežana Šćepanović 
Dušan Knežević   Informacioni sistem Rudnika uglja A.D. Pljevlja   Doc. dr Adis Balota 

 

 

2014.
Student Naziv rada Mentor
Neđeljko Lompar Razvoj geografskog informacionog sistema (GIS) kao podrška sistemima za poslovnu inteligenciju "Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija" i "Elektronski pedagoški registar Crne Gore"" Doc. dr Ivana Ognjanović
Nađa Žarić Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija Doc. dr Ivana Ognjanović
Vladimir Ćetković Razvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima Doc. dr Ivana Ognjanović
Jovana Đurović Integrisani informacioni sistemi Univerziteta Mediteran Doc. dr Adis Balota
Filip Marković Clojure u službi mašinskog učenja Prof. dr Dragan Đurić
Svetlana Furtula Realizacija WiMAX veze za povezivanje lokalnih mreža Prof. dr Ranko Vojinović
Goran Boljević Realizacija GPS sistema za geografsko lociranje vozila Prof. dr Ranko Vojinović
Milan Lakić Fleet-mapping u TETRA mreži Prof. dr Ranko Vojinović
Sava Grdinić Predlog unapređenja stanja informatičke infrastrukture u okviru korporacije “Sava Montenegro AD” Doc. dr Adis Balota
Ana Škatarić Virtualizacija računarske mreže upotrebom Vsphere 5.5 Doc. dr Adis Balota
Ivan Jokić Digitalna forenzika pametnih telefona sa operativnim sistemom Android Prof. dr Ranko Vojinović
Andrijana Pavićević Razvoj kursa prema ADDIE modelu za potrebe realizacije e-učenja Prof. dr Snežana Šćepanović
Vladimir Bauk Informatička infrastruktura za potrebe "Hotela Regent" Doc. dr Adis Balota

 

 

 2013.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Stevan Kljajić  Sistem poslovne inteligencije za statističko praćenje ulaganja u istraživanje i razvoj u Crnoj  Gori   Prof. dr Danijela Milošević
 Marijana Mitrović  Koncepti i konfigurisanje OSPF protokola   Doc. dr Adis Balota
 Denis Šabotić  Projektovanje i razvoj informacionog sistema biblioteke   Prof. dr Ramo Šendelj
 Tijana Vujičić  Modelovanje podataka zasnovano na vremenski baziranim podacima pomoću Datomic NoSQL   Prof. dr Dragan Đurić
 Ivan Knežević  Razvoj klijentskih web aplikacija pomoću Clojure Script okruženja   Prof. dr Dragan Đurić
 Petar Radunović  Poređenje funkcionalnog i imperativnog pristupa u razvoju softverskih aplikacija   Prof. dr Dragan Đurić
 Edin Ramović  Izrada plana oporavka mrežnih servisa u slučaju incidentnih situacija   Doc. dr Adis Balota
 Marko Poparić  Razvoj skladišta podataka za sektor maloprodaje   Doc. dr Ivana Ognjanović
 Denis Memić  Integralni informacioni sistem Atlas televizije   Doc. dr Adis Balota
 Vasko Bulatović  Konvergentna mreža i implementacija sistema IP telefonije u zgradi PTT inžinjeringa   Doc. dr Adis Balota
 Veselin Raković  Rutiranje na internetu - BGP protocol   Doc. dr Adis Balota
 Aleksandar Mugoša  Razvoj IS za potrebe agencije za izdavanje stanova   Prof. dr Ramo Šendelj

 

 2012.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Marko Knežević  Projektovanje i razvoj aplikacije za videoteku   Prof. dr Ramo Šendelj
 Jelena Simićević  Razvoj data warehouse-a za IS laboratorija   Prof. dr Ramo Šendelj
 Saša Jovanović  Praktičan primjer realizacije interneta na bazi WiFi tehnologije   Doc. dr Ranko Vojinović
 Blažo Popović  Dizajn LAN i WAN mreže Petrohemijske kompanije   Doc. dr Adis Balota
 Željko Pićurić  Kreiranje web aplikacije za e-trgovinu primjenom open source software-a   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Sandra Marković  Projektovanje i razvoj aplikacije za rezervaciju avio karata   Prof. dr Ramo Šendelj
 Danilo Damjanović  Projekat bežične mreže za kompaniju Mediteran osiguranje   Doc. dr Ranko Vojinović
 Jelica Kasalica  Komponenta poslovne inteligencije unutar EVP informacijskog sistema   Prof dr Jasmin Azemović
 Nikola Cmiljanić  Primjena open source rješenja za funkcionisanje VOIP-a   Doc. dr Adis Balota
 Aleksandar Crnić  Transformacija i integracija podataka koristeći ETL tehnike i XML format   Prof. dr Danijela Milošević
 Edvin Demić  Infrastruktura za implementaciju i razvoj sistema e-učenja   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Branimir Bukilić  Poslovni informacioni sistem – trgovina   Prof. dr Ramo Šendelj
 Miloš Mugoša  Integracija alata za podršku e-učenju u Moodle LMS-u   Doc. dr Snežana Šćepanović
 Igor Ognjanović  Razvoj informacionog sistema za upravljanje odnosima sa klijentima   Prof. dr Ramo Šendelj
 Lidija Popović  Mrežno-komunikaciona infrastruktura za povezivanje primarnog sajta sa disasterrecovery lokacijom za potrebe IS NBCG   Doc. dr Adis Balota

 

 2011.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Jakša Backović  Istraživački alati u mrežnoj forenzici   Doc. dr Ranko Vojinović
 Zvonko Bulatović  Osnovni principi MPLS-WAN   Doc. dr Ranko Vojinović
 Renato Grgurević  Bezbjednosne slabosti WiFi tehnologija   Doc. dr Ranko Vojinović
 Novak Tomović  Projekat pasivne i aktivne mrežne strukture fabrike "Tara"   Doc. dr Ranko Vojinović
 Mirsad Brkanović  Implementacija VOIP telefonije kroz Asterisk open source   Doc. dr Ranko Vojinović
 Simo Asanović  Monitoring u IP mrežama   Doc. dr Ranko Vojinović
 Medina Brkanović  Shoppingcart modul za elektronske kurseve   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Milena Rovčanin  Kreiranje semantičke strukture objekata za e-učenje primjenom XML-a   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Marija Žeželj  Kreiranje i evaluacija učenja u SCORM standard   Prof. dr Snežana Šćepanović

 

 2010.
 Student  Naziv rada                                                                                                           Mentor
 Tripo Matijević  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za vođenje školskog elektronskog dnevnika   Prof. dr Ramo Šendelj
 Dženan Strujić  Projektovanje i razvoj informacionog sistema za studentsku službu Fakulteta za informacione  tehnologije   Prof. dr Ramo Šendelj
 Igor Pekić   Projektovanje i razvoj informacionog sistema za materijalno knjigovodstvo za potrebe firme  "TIM"   Prof. dr Ramo Šendelj
 Zoran Ćorović  Upotreba digitalnih sertifikata u visokoškolskim ustanovama   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Miloš Žižić  Realizacija WLAN-a i 3G backup linkova Centralne banke   Doc. dr Ranko Vojinović
 Miloš Lalatović  Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju   Prof. dr Snežana Šćepanović
 Novak Radulović  Definisanje tehnologija za razvoj nastavnog modela virtuelne učionice u obrazovanju na daljinu   Prof. dr Snežana Šćepanović

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica