Magistarski radovi

 

 

2013.
 Student                     Naziv rada   Mentor
 Marija Lekić  Adaptacija sistema elektronskog portfolija prema personalnim karakteristikama   Prof. dr Danijela Milošević

 

2012.
 Student                     Naziv rada   Mentor
 Dženan Strujić  Integrisanje e-learning alata i okruženja primjenom web servisa   Prof. dr Ramo Šendelj  
 Mladen Bukilić  Dinamičko kreiranje materijala za e-learning   Prof. dr Ramo Šendelj     
 Tanja Rašović  Aplikacija za semantičko adresiranje e-mail poruka   Prof. dr Danijela Milošević
 Nataša Banović  Savremeni koncepti servis-orijentisane arhitekture   Prof. dr Ramo Šendelj  

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica