Plaćanje školarine na fakultetu za Informacione tehnologije

Godišnja školarina za osnovne i specijalističke studije iznosi  1.350,00 € ako se uplaćuje jednokratno, 1.450,00 € kao semestralno plaćanje školarine (dva puta po 725,00 € - prvi dio pri upisu, a drugi na početku ljetnjeg semestra).

Za mjesečno plaćanje školarine predviđen je iznos od 1.500,00 €, s tim što se prilikom upisa na fakultet plaća 20% (300,00 €), a ostatak u deset jednakih mjesečnih rata.

Za magistarske studije školarina iznosi: 2.000,00 € i iznos se mijenja bez obzira na način plaćanja.

 

Naravno da postoje i određene olakšice za plaćanje školarine:

  1. Pravo besplatnog upis na fakultet imaju dobitnici diplome „Luča A“ ( „Luča B“ ostvaruje popust od 50%) i lica sa invaliditetom po predlogu Studentske savjetodavne kancelarije za studente sa invaliditetom (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore).
  2. Studentu čiji član porodice već studira na osnovnim, specijalističkim ili magistarskim studijama Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, školarina se umanjuje za 30 %, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od njihovog međusobnog dogovora.
  3. Fakultet oslobađaju od plaćanja školarine najboljeg studenata (koji je prvi put upisao godinu studija) na osnovu ostvarenog uspjeha (srednja ocjena), na prvoj, odnosno na drugoj godini.
  4. Studenti mogu obezbijediti sredstva za školarinu kreditnim zaduženjem kod Atlas banke. Detaljnije informacije o realizaciji kredita možete dobiti u svim poslovnicama Atlas banke, kao i na web-sajtu: www.atlasbanka.com.

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica