Uvažene koleginice i kolege,

U vrijeme tranzicije i brzog prelaska u informatičko društvo, Fakultet za informacione tehnologije ima poseban značaj i ulogu da edukuje specijaliste koji su neophodni i traženi za dalji razvoj i širenje informatičkih dostignuća. Informatička pismenost i primjena informatičkih alata su značajani za poslovanje, konkurentnost, profitabilnost, tj. ekonomski razvoj. Fakultet za informacione tehnologije realizuje programe dodiplomskih (bachelor), specijalističkih i magistarskih studija sa usmjerenjima:

  • softverski inžinjering,
  • informacioni sistemi i
  • računarske mreže i telekomunikacije.

Fakultet za informacione tehnologije u potpunosti je otvoren za stručnu i naučnu saradnju, sveukupnu komunikaciju i konstruktivne prijedloge za unapređenje svih vidova mnogobrojnih djelatnosti i aktivnosti koje se odvijaju na Fakultetu ili u kojima Fakultet učestvuje izvan matične ustanove. U toku studija, rješavanjem konkretnih zadataka, stiču se znanja i vještine koje su neophodne za rad budućih informatičara. Posebno značajan cilj našeg Fakulteta je komunikacija sa studentima, domaćom i međunarodnom akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom. Nije bez značaja činjenica da je većina naših bivših studenta našlo zaposlenje odmah po završetku specijalističkih studija.U toku studija mogu se steći i međunarodnio priznati sertifikati za: Cisco, Oracle, Microsoft i ECDL. Sa znanjem i vještinama koje se stiču na Fakultetu za informacione tehnologije, teritorijalne granice prestaju da budu prepreka za zapošljavanje.

"Zauzmi svoje mjesto !"

 

Dekan,
Doc. dr Adis Balota

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica