Specijalističke studije

Studijski program: Informacione tehnologije

Specijalističke studije na FIT-u  su interdisciplinarne i omogućavaju sticanje naprednih znanja iz oblasti: Softverski inžinjering, Računarske mreže i telekomunikacije i Informacionih sistemi.  Studenti stiču  akademsko zvanje uz mogućnost praktičanog rada u realnom okruženju i na realnim problemima. Poseban akcenat je na razvoju i sticanju vještina za  inovativnost i praktičnu  primjenu stečenih teorijskih znanja što omoguaćva postdiplomcima da uspješno rješavaju probleme u praksi.   

Trajanje: 1 godina – 60 ECTS

Zvanje: Specijalista informacionih tehnologija

I SEMESTAR

Upravljanje projektima

 

 Naziv predmeta UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 

 Status predmeta obavezni  Semestar

 VII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim teorijskim elementima opšteg koncepta upravljanja projektima i mogućnostima primjene odgovarajućih organizacionih i upravljačkih metoda i tehnika ovog koncepta.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, vježbe i rad na izradi projekta.

Metodologija naučno istraživačkog rada

 

 Naziv predmeta METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

               

 Status predmeta  obavezni  Semestar

 VII

 ECTS/CSPK   3

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta jeste pružanje neophodnih znanja kandi -datima koja će im omogućiti da koriste baze podataka, metode istraživanja i druge tehnike u izradi naučnih djela. Takođe neophodno je i izučiti pojedine vrste naučnih djela, kao i njihove osnovne karakteristike.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe, izrada studija slučajeva, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Analiza i specifikacija zahtijeva (obavezni)

 

 Naziv predmeta ANALIZA I SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA (obavezni)
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

                     

 Status predmeta  obavezni  Semestar

 VII

 ECTS/CSPK   7

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje sa procesom prikupljanja zahtjeva.

Ovladavanje tehnikama dobijanja zahtjeva i oblicima specifikacije i validacije zahtjeva

 Uslovljenost drugim predmetima

Formalno nema, ali da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je osnovno predznanje iz projektovanja softvera i informacionih sistema.

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Administracija računarskih mreža

 

 Naziv predmeta ADMINISTRACIJA RAČUNARSKIH MREŽA
 Studijski program

                             Specijalističke studije

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VII

 ECTS/CSPK   7

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje studenata sa osnovnim pravilima i procedurama prilikom administracije računarskih mreža. Kurs obrađuje obrađuje glavna svojsta računarskih mreža nezavisno od njihove veličine. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za administriranje računarskih mreža. Kroz primere iz prakse, polaznici će se uz rad na opremi upoznati sa načinima administriranja računarskihmreža i podešavanja mrežnih uređaja. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno daprimene stečena znanja za dizajn i konfiguraciju računarskih mreža.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Napredno umrežavanje

 

 Naziv predmeta NAPREDNO UMREŽAVANJE
 Studijski program

                                Specijalističke studije

 Status predmeta  obavezni  Semestar  VIII   ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa naprednijim tehnologijama u oblasti računarskih telekomunikacija i računarskih mreža kao i njihovim osposobljavanjem za poslove projektovanja i administracija računarskih mreža

 Uslovljenost drugim predmetima

Osnove računarskih mreža

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Studij se nudi u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta sa podjelom
nastavnih jedinica na teorijska predavanja i vježbe. U toku nastave predviđen je i rad na praktičnim
problemima projektovanja računarskih mreža u privredi

Napredni sistemi baza podataka

 

 Naziv predmeta NAPREDNI SISTEMI BAZA PODATAKA
 Studijski program

                                Specijalisticke studije

 Status predmeta  izborni  Semestar  IX  ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta je upoznati studente sa modernim sistemima baza podatka i sistemima za upravljanje podacima. Detaljno su opisane prostorne i multimedijalne baze podataka. Težište rada je usmjereno na efikasno kreiranje upita i tehnika indeksiranja za prostorne, vremenske i multimedijalne baze, kao i za kreiranje skalabilnih algoritama za skaliranje, pretragu i klasifikaciju velikih skupova podataka. Pokrivena je jedna od aktuelnih tema u oblasti baza podataka, analize velikih skupova podataka (data mining).

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe 
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

* Studenti se u prvom semestru opredjeljuju za jedan od obaveznih predmeta  (Napredno umrežavanje ili Administracija rač. mreža) u zavisnosti od smjera koji su završili na osnovnim studijama i opteg predznanja iz oblasti rač.mreža

II SEMESTAR

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

.

Specijalistički rad

.

Prakticni rad - Projekat

 

 Naziv predmeta PROJEKAT
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 Status predmeta  obavezni  Semestar  VIII   ECTS/CSPK   8

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na specijalističkim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja iz oblasti ICTa sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informacioni sistemi, računarske telekomunikacije, softverski sistemi)

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Konsultacije

a

IZBORNI PREDMETI

INFORMACIONI SISTEMI 

Revizija informacionih sistema

 

 Naziv predmeta REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA
Grupa izbornih predmeta Specijalističke studije: Informacioni sistemi
 Status predmeta  izborni  Semestar

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Sticanje znanja iz oblasti revizije informacionih sistema. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne strukture definisane sa određenim ciljem, revizije infrastrukture informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenje relevantnih procedure zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Poslovna inteligencija

 

 Naziv predmeta POSLOVNA INTELIGENCIJA
Grupa izbornih predmeta

       Specijalističke studije: Informacioni sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Studenti će se upoznati sa teorijskim osnovama razvoja modela odlučivanja i primjene raznih vrsta algoritama, kao i njihovu implementaciju u raznim specijalizovanim alatima. Konkretno, nakon uspješnog savladavaja gradiva, student će biti sposban da:

• pripremi agregirane (OLAP) izvještaje iz postojećih baza podataka;

• razvije deskriptivne modele odlučivanja (primjeri: segmentacija klijenata, analiza potrošačke korpe); • razvije prediktivne modele odlučivanja (primjeri: predviđanje potrošnje električne energije, predviđanje sposobnosti vraćanja kredita) i

• razvije baze znanje za podršku odlučivanju (primjeri: baza znanja korisničkog centra).

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Osnove skladištenja podataka

 

 Naziv predmeta OSNOVE SKLADIŠTENJA PODATAKA
Grupa izbornih predmeta

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

                       smjer: Informacioni sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta upoznavanje studenta sa tipovima skladišta podataka i načinima modelovanja, dizajna, implementcije i administracije skladišta podataka. Drugo, cilj predmeta je upoznati studenta sa metodama i tehnikama pristupa i obrade velike količine podataka.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Nastava se odvija kroz predavanja, auditorne vježbe,  diskusije ao i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje.

Napredni sistemi sigurnosti informacionih sistema

 

 Naziv predmeta Napredni sistemi sigurnosti informacionih sistema
Grupa izbornih predmeta

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

                       smjer: Informacioni sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar  VIII   ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Sticanje znanja iz oblasti sigurnosti i zaštite informacionih sistema. Studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.

 Uslovljenost drugim predmetima

 

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Poslovni informacioni sistemi

 

 Naziv predmeta POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
Grupa izbornih predmeta

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 Status predmeta  izborni  Semestar   VI   ECTS/CSPK   5

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja i laboratorijske vježbe

 

RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE 

Visokotehnološki kriminal

 

 Naziv predmeta VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

   Grupa izbornih programa: Računarske telekomunikacije

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj ovoga kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve koje nameće borba protiv visokotehnološkog kriminala.

Sajber kriminal ili visokotehnološki kriminal, sa trenutno poznatim njegovim oblicima pojavljivanja, predstavlja globalni problem kako za razvijene države, tako i za srednje razvijene i nerazvijene države. Danas ne postoji nijedan vid organizovane kriminalne aktivnosti , a koji u nekoj formi ili fazi njegove realizacije ne koristi sajber prostor, kao što su: šverc droge, pranje novca, organizovani kriminal i korupcija, šverc oružja, finansijske prevare, dječija pornografija i dr, Studenti će biti upoznati sa mogućim načinima organizacije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kao i sa pregledom organizacije u EU i CG.

Studenti će biti upoznati i sa alatima koji se koriste u borbi protiv sajber kriminala kao i sa alatima koji se koriste za naprednu digitalnu forenziku.

 

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Digitalna forenzika

 

 Naziv predmeta DIGITALNA FORENZIKA
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta:Računarske telekomunikacije

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj ovoga kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve digitalne forenzične analize računarskog sistema. Razumijevanjem prirode digitalnog zapisa, apstraktnih slojeva računara, funkcionalnosti hardvera i tehnologije primarnih i sekundarnih memorijskih medija računara, kao i forenzičkog značaja poznavanja registara, privremenih fajlova, datuma i vremena, zatim strukture fajl sistema i korisniku nepristupačnih mjesta za skladištenje kompjuterski generisanih podataka, ali i probleme primjene antiforenzičkih aktivnosti i alata, studenti se osposobljavanju za samostalni oporavak skrivenih podataka u ispitivanom računarau primjenom forenzičkih tenika i alata.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Napredni sistemi sigurnosti računarskih mreža (Računarske mreže - treći izborni predmet)

 

 Naziv predmeta Napredni sistemi sigurnosti računarskih mreža
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta:Računarske telekomunikacije

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VII 

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj nastave je da studenti steknu znanja i kompetenciju za bavljenje informacionom bezbjednošću

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Osnovi mobilne telefonije

 

 Naziv predmeta OSNOVI MOBILNE TELEFONIJE
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

   Grupa izbornih predmeta: Računarske telekomunikacije

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VII

 VIII 

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje sa arhitekturom, organizacijom i funkcionisanjem mobilne telefonije

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bežične i mobilne računarske mreže

 

 Naziv predmeta BEŽIČNE I MOBILNE MREŽE
 Studijski program  Akademske studije: Informacione tehnologije
 Status predmeta  izborni  Semestar    V   ECTS/CSPK   5

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje teorijskih osnova, koncepata i standarda bežičnog prenosa. Analiza aspekata mobilnosti i umrežavanja. Objašnjena i prikaz tehničkih principa, protokola, karakteristika i osnovnih tehnologija bežičnih  mobilnih sistema. Praktičnim dijelom nastave, organizovanim u okviru vježbi, sutdenti će se obučiti da prepoznaju, povezuju i konfigurišu bežične mrežne uređaje na elementarnom nivou; kako da se korišćenjem softverskih paketa za analizu protokola detaljno upoznaju sa odvijanjem saobraćaja u bežičnim računarskim mrežama

 Uslovljenost drugim predmetima

 Nema

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

 

SOFTVERSKI INŽENJERING

Semantički web

 

 Naziv predmeta SEMANTIČKI WEB
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

       Grupa izbornih predmeta: Softverski sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Ovladavanje konceptima, tehnikama i odbranim primjerima primjena semantičkog web-a.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredno programiranje mobilnih aplikacija

 

 Naziv predmeta NAPREDNO PROGRAMIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

                   Grupa izbornih predmeta: Softverski sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI mobilne aplikacije, kao i da ih objavljujete na Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje mobilnih aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za mobilne platforme i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne mobilne aplikacije uz pomoć razvojnih alata/ programa za Android mobilnu platformu Eclipse i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju.

Ciljevi izučavanja predmeta su:

 • Upoznavanje sa razvojnim okruzenjem I Android emulatorom
 • Osnovama Android programiranja
 • Android korisnicki interfejs
 • Dizajn korisničkog interfejsa primjenom pogleda
 • Perzistencija podataka
 • Obezbjeđivanje sadržaja
 • Slanje poruka
 • Servisi koji zavise od lokacije korisnika

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Napredno programiranje u Javi

 

 Naziv predmeta NAPREDNO PROGRAMIRANJE U JAVI
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

      Grupa izbornih predmeta: Softverski sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje sa naprednim programiranjem na Java platformi i funkcionalnim programiranjem.

 Uslovljenost drugim predmetima

Formalno nema, ali da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera.

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta 
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tkz. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koje se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe obavaljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu

Agilne metode razvoja softvera

 

 Naziv predmeta AGILNE METODE RAZVOJA SOFTVERA
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

                     Grupa izbornih predmeta: Softverski sistemi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 VIII

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje sa konceptima prikupljanja zahtjeva, sa posenim naglaskom na agilne metodologije.

 Uslovljenost drugim predmetima

Formalno nema, ali da bi se uspješno pratila predavanja potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera.

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredno web programiranje

 

 Naziv predmeta NAPREDNO WEB PROGRAMIRANJE
 Studijski program

           Akademske studije: Informacione tehnologije

       Grupa izbornih predmeta: Softverski inženjering

 Status predmeta  izborni  Semestar   V  ECTS/CSPK   5

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Studenti se obučavaju za praktično korišćenje nekog razvojnog okruženja u testiranju softvera.

 Uslovljenost drugim predmetima

 Položeni ispiti  Programiranje II i Web programiranje

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, vježbe.  Konsultacije

 

PRIMIJENJENE INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI

Sistemi e-poslovanja u javnoj upravi (eGoverment)

 

 Naziv predmeta SISTEMI E-POSLOVANJA U JAVNOJ UPRAVI (eGOVERMENT)
 Studijski program

       Specijalisticke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta: Primijenjene internet tehnologije i servisi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 IV

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta je da studenti sagledaju probleme i potrebe komunikacionog povezivanja vlade i građana, da analiziraju nastale probleme lokalne samouprave i na bazi tih saznanja budu osposobljeni da definišu zahtijeve i potrebe i na bazi tih zahtijeva implementiraju odgovarajuća rješenja.

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Sistemi i tehnologije za e-učenje

 

 Naziv predmeta SISTEMI I TEHNOLOGIJE ZA E-UČENJE
 Studijski program

       Specijalisticke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta: Primijenjene internet tehnologije i servisi

 Status predmeta  izborni  Semestar

 IV

 ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti u mogućnosti da:

• izvrše specifikaciju zahtijeva za implementaciju sistema za e-učenje i razviju kriterijume za izbor najpogodnijeg proizvoda.

• efikasno implementiraju i administriraju sistem za e-učenje (rukuju sadržajem, kursevima i korisnicima)

• razumiju i primijene komercijalne i opensource alate u cilju kreiranja različitih servisa za e-učenje

• razvijaju sadržaj za e-učenje koji je usaglašen sa standardima e-učenja (SCORM) .

 Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslovljenosti

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Arhitektura i infrastruktura sistema za e-učenje

 

 Naziv predmeta INFRASTRUKTURA ZA E-UČENJE
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta: Primijenjene internet tehnologije i servisi

 Status predmeta  izborni  Semestar  VII   ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti u mogućnosti da: razumiju način rada različitih hardverskih, softverskih i komunikacionih infrastrukture za e-učenje kao i njihovu imlementaciju u praksi; konfigurišu i koriste različite multimedijske uređaje za e-učenje; koriste odgovarajuće LCMS; razumiju kako videokonferencijska rješenja primjenjuju za interaktivna predavanja uživo; vrše evaluaciju infrastrukture i mrežnih zahtjeva za specifično okruženje za e-učenje.

 Uslovljenost drugim predmetima

Studenti moraju poznavati osnove računarskih mreža

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja i diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom
metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa različitim hardverom za eučenje, rad sa video-konferencijskim sistemom i analizu studijskih slučajeva.

Internet tehnologije i servisi

 

Naziv predmeta INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI
 Studijski program

       Specijalističke studije: Informacione tehnologije

Grupa izbornih predmeta: Primijenjene internet tehnologije i servisi

 Status predmeta  izborni  Semestar  VII  VIII  ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti su osposobljeni za projektovanje i implementaciju Internet aplikacija. Studenti će biti u mogućnosti da: razumiju i primijene komercijalne i opensource alate u cilju kreiranja različitih rješenja za e-commerce aplikacije i da identifikuju niz servisa neophodnih za e-commerc projekte i razviju kriterijume za izbor najpogodnijeg proizvoda

 Uslovljenost drugim predmetima

Studenti treba da poznaju osnove Web programiranja

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

Nastava se odvija kroz predavanja, auditorne vježbe, diskusije kao i primjenom metoda za daljinsko
obrazovanje.

Napredni koncepti interakcije čovjek-računar

 

 Naziv predmeta Napredni koncepti interakcije čovjek-računar
 Studijski program

 Specijalističke studije: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Grupa izbornih predmeta: Primijenjene internet tehnologije i servisi

 Status predmeta  izborni  Semestar    VII   ECTS/CSPK   6

 Sadržaj predmeta

 (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti interakcije čovjek-računar. Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,...) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,...). Nakon završetka, studenti stiču praktična znjana potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničnog interfejsa razlilčitih metoda. 

 Uslovljenost drugim predmetima

 Nema uslova

 Metod nastave 

 i savladavanja gradiva

 Predavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski  radovi. 

 

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

 

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica