U Podgorici, na Fakultetu za Informacione Tehnologije, Univerzitetu "Mediteran" 27. i 28. aprila, održan je završni sastanak Tempus projekta pod nazivom "Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz tehnološki potpomognuto učenje" (Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology Enhanced Learning - BAEKTEL).

Projekat je započet u decembru 2013. godine i u njemu je učestvovalo šest univerziteta sa Zapadnog Balkana, tri iz Evropske unije i dve vodeće privredne kompanije iz regiona. Jedan od osnovnih zadataka projekta je bio da se kreira portal u vidu međuuniverzitetske mreže repozitorijuma koji će sadržati različite vidove slobodno dostupnih obrazovnih sadržaja u elektronskoj formi, poput elektronskih kurseva, prezentacija, udžbenika, skripti, video obrazovnih sadržaja i drugih obrazovnih resursa. Uz to, cilj je bio i da se podstakne partnerstvo između institucija visokog obrazovanja i preduzeća radi saradnje na stvaranju novog znanja koje će biti spoj akademskog, teorijskog, i preduzetničkih, praktičnih, znanja u okviru ovog portala, sve sa ciljem promovisanja koncepta doživotnog učenja i virtuelne mobilnosti na području Balkana. Posebno treba naglasiti da BAEKTEL  platforma (edx.baektel.eu) ne podrazumijeva online kurseve namijenje samo akademskoj zajednici, već bazu otvorenih obrazovnih sadržaja koji će biti podjednako interesantni i korisni i industrijskim partnerima.

Prema strategiji održivosti samog projekta, kreirana je mreža Balkan Open Educational Network (BOER)  koja ima za cilj diseminaciju i promovisanje cjeloživotnog učenja primjenom Otvorenih Obrazovnih resursa. O uspješnosti projekta govori i dosadašnji bilans koji bilježi preko 40 onlajn kurseva i otvorenih obrazovnih sadržaja kreiranih od strane partnerskih institucija i postavljenih na BAEKTEL platformi.

Više o samom projektu mođete pročitati na web stranici http://baektel.eu

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

 

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica