Inauguraciono predavanje

Kandidat prof. dr Miomir Anđić održati inaguraciono predavanje, na temu “Metodičke transformacije sadržaja u univerzitetskoj nastavi matematike”, dana 04.07.2017. godine sa početkom u 11:00 časova, u Sali 102 Univerziteta, pred komisijom u sastavu:

  1. prof. dr Adis Balota,
  2. prof. dr Janko Radulović,
  3. prof. dr Radoje Šćepanović.