Računarske sale FIT-a opremljene su novom računarskom opremom

Računarske sale FIT-a opremljene su novom računarskom opremom finansiranom od strane EU kroz ERASMUS+  projekte “Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND ” (https://elemend.ba/), “Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning  -IESP” (https://www.iesp.ucg.ac.me/) I “Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro” – ReFLAME (https://www.reflame.ucg.ac.me/)

Savremeni desktop računari poslednje generacije koriste se za izvođenje nastave, praktičan rad I vježbe. Studenti FIT-a mogu koristiti računarske sale u slobodno vrijeme za vježbu I izradu projektnih zadataka