Odbrana master rada Mladena Vukašinovića

Mladen Vukašinović, student magistarskih studija Fakulteta za informacione tehnologija braniće master rad na temu MODEL ZA AUTOMATSKO REAGOVANJE RAČUNARSKOG SISTEMA NA NAPADE U MREŽI NA OSNOVU ANALIZE SAOBRAĆAJA u ponedeljak, 17.6.2024. godine sa početkom u 15:30 u sali za sastanke Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Imenovani će braniti master rad pred komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta Odlukom br. R-730/3-24 u sastavu:

  • prof. dr Maja Delibašić, predsjednica,
  • doc. dr Nikola Cmiljanić, mentorka,
  • prof. dr Snežana Šćepanović, članica

Odbrana je javna.