Projekti

MEĐUNARODNI PROJEKTI

IoT Green Transformation for Academic Society and Business Oriented Ecosystem in Western Balkans - IoT ECO

Trajanje projekta: 2022 - 2025

Program:  ERASMUS +

Ključne aktivnosti: Ovaj projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta, podsticanje inovacija i olakšavanje regionalne saradnje među ustanovama visokog obrazovanja i kreiranje inovativnog ekosistema koristeći IoT/IoE rešenja za rješavanje specifičnih potreba sektora kao što su poljoprivreda, turizam i energetika.

Uloga u projektu: Partner

Website: https://iot-eco.eu

 

Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans - BKSTONE

Trajanje projekta: 2019 - 2022

Program:  ERASMUS +

Ključne aktivnosti: Ovaj projekat se bavi potrebama balkanskih zemalja u smislu obrazovanja u vezi sa korišćenjem prirodnog resursa kao kamena, što je veoma važno za razvoj privrede u mediteranskim zemljama.

Uloga u projektu: Partner

Website: https://bkstoneproject.com

 

Smart Energy Community for the Smart Cities - SESC

Trajanje projekta: 2020-2021

Program:  Interreg  IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ključne aktivnosti:  Povećanje svijesti o značaju korišćenja alterntivnih i obnovljivih izvora energije u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih gasova i pokretanje inicijativa za primjenu EU standarada  u ovoj oblasti u javnom i privatnom sektoru.

Uloga u projektu: Partner

Facebookhttps://www.facebook.com/sescproject

Websitehttps://sescproject.com/

 

Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems-EDISS

Trajanje projekta: 2020-

Program: Erasmus Mundus Joint Master

Ključne aktivnosti: FIT je pridruženi partner u  Erasmus Mundus Joint Master programu EDISS u okviru kojeg su studentima omogućene stipendije za master studije.

Uloga u projektu: Partner

Website: https://www.master-ediss.eu

 

Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND

Trajanje projekta: 2017-2020

Program: ERASMUS +

Ključne aktivnosti: Podrška modernizaciji visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u oblastima elektroenergetskih mreža. Uvođenje novih nastavnih planova i programa u oblasti elektroenergetskih pametnih mreža i tržišta električne energije bazirane na društvenim i tržišnim potrebama Zapadnog Balkana.

Uloga u projektu: Partner

Website: https://elemend.ba/

 

Establishing Modern Master Level Studies in Information Systems - MASTIS

Trajanje projekta: 2015 – 2019

Program: ERASMUS + Capacity-building projects in the field of higher education

Ključne aktivnosti: Unapređenje master programa u oblasti IT u skladu sa potrebama savremenog društva, kroz saradnju sa univerzitetima, kako bi se isti približili i adekvatno reagovali na promjene na globalnom tržištu rada i svjetskoj sferi obrazovanja. Uloga u projektu: Partner

Website: https://mastis.competence.in.ua/ 

 

ENHANCED GOVERMENT LEARNING - EAGLE

Trajanje projekta: 2014- 2017

Program: FP7-ICT-2013-11, Small-scale collaborative project (STREP)

Uloga u projektu: Partner

Website: http://www.eagle-fp7.eu/

 

HARMONISING OPEN DATA IN THE MEDITERRANEAN THROUGH BETTER ACCES AND REUSE OF PUBLIC SECTOR INFORMATON- HOMER

Trajanje projekta: 2012- 2017

Program: European Union transnational cooperation programme MED

Uloga u projektu: Partner

Website: http://www.homerproject.eu/

 

COST ACTION IC1003 EUROPEAN NETWORK ON QUALITY OF EXPERIENCE IN MULTIMEDIA SYSTEMS AND SERVICES- QUALINET

Trajanje projekta: 2010- 2014

Program: European Cooperation in Science and Technology Action IC1003

Uloga u projektu: Partner

Website:   http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php

 

ERASMUS MUNDUS "EUROWEB"

Trajanje projekta: 2010- 2014

Program: DG EAC of the European Comission cooperation and mobility programme ERASMUS MUNDUS

Uloga u projektu: Partner

Website: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php

 

BLENDING ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL KNOWLEDGE IN TECHOLOGY ENCHANED LEARNING - BAEKTEL

Trajanje projekta: 2013- 2016

Program: European Commission

Uloga u projektu: Partner

Website:  http://baektel.eu/

 

ENHANCEMENT OF CYBER EDUCATIONAL SYSTEM OF MONTENEGRO- ECESM

Trajanje projekta: 2013- 2016

Program: European Commission TEMPUS 

Uloga u projektu: Partner

Website:  http://ecesm.net/

 

SUPPORT AND INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MONTENEGRO-SINC@HE

Trajanje projekta: 2011- 2013

Program: European Commission TEMPUS

Uloga u projektu: Partner

Website:  http://sinche.uom.gr/

 

ENHANCING THE QUALITY OF DISTANCE LEARNING AT WESTERN BALKAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS- DL@WEB

Trajanje projekta: 2010- 2013

Program: European Commission TEMPUS

Uloga u projektu: Partner

Website: http://www.dlweb.kg.ac.rs

 

ONLINE PRESENCE FOR LEARNING – OP4L

Trajanje projekta: 2010- 2012

Program: South European Research Area- SEERA

Uloga u projektu: Partner

Website: http://op4l.fon.bg.ac.rs/

 

DEVELOPMENT OF BUSINESS TRAINING IN MONTENEGRO– DEBUT-M

Trajanje projekta: 2010- 2012

Program: European Commission TEMPUS

Uloga u projektu: Partner

Website: http://agrinf.agr.unideb.hu/debut-m/index.php

 

M.SC. CIRRICULUM IN E-LEARNING

Trajanje projekta: 2007- 2010

Program: European Commission TEMPUS

Uloga u projektu: Partner

Website: http://www.ftn.kg.ac.rs/projekti/tempus-jep-41016-2006/index.php

 

BILATERALNI PROJEKTI

Generisanje personalizovanog multimedijskog sadržaja u sistemima za učenje na daljinu

Trajanje projekta: 2016-2017

Projekat realizuju: Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet "Mediteran", Podgorica, Crna Gora i Fakultet za računarstvo i inžinjerstvo, Univerzitet "Sv.Ćiril i Metodije", Skopje, Makedonija.

 

RAZVOJ MODELA UČENJA PRIMJENOM EDUKATIVNIH IGARA I MOBILNIH TEHNOLOGIJA

Trajanje projekta: 2014- 2016

Projekat realizuju Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“, Podgorica, Crna Gora i Fakultet za računarstvo i informatiku, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija.

Website: http://mobilearn.unimediteran.net/

 

JAČANJE KAPACITETA OBRAZOVANIH INSTITUCIJA ZA PRIMJENU E-UČENJA

Trajanje projekta: 2012- 2014

Projekat zajednički realizuju Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“, Podgorica, Crna Gora i Fakultet za Računarstvo i informatiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija.

 

NAUČNA ISTRAŽIVANJA NA POLJU PRIMJENE I UVOĐENJA NOVIH METODA U SISTEMU ELEKTRONSKOG OBRAZOVANJA

Trajanje projekta: 2012- 2014

Projekat zajednički realizuju Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“, Podgorica, Crna Gora i Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Bosna i Hercegovina

 

PRIMJENA CLOUD COMPUTING-A I WEB SEVISA ZA RAZVOJ NOVIH TIPOVA UČENJA NA DALJINU

Trajanje projekta: 2012- 2014

Projekat zajednički realizuju Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“, Podgorica, Crna Gora i Tehnički fakultet Bihać, Univerzitet u Bihaću, Bosna i Hercegovina
 

NACIONALNI PROJEKTI

RAZVOJ ALGORITAMA ZA OPTIMIZACIJU UPRAVLJANJA CENTRALIZOVANIM SOFTVERSKIM SISTEMOM ZA DINAMIČKO POZICIONIRANJE SOLARNIH PANELA ( FOTONAPONSKIH PANELA)

Trajanje projekta: 2012- 2015

Opšti (generalni) ciljevi istraživanja u ovom projektu ogledaju se u unapređenju postojećih softverskih sistema za upravljanje pločama fotonaponskih panela i kreiranju podrške za deseminaciju znanja široj istrživačkoj zajednici sa ciljem širenja novih tehnologija i podsticanja inovacija u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori.

 

CONSTRUCTION OF MONITORING STATION FOR LIGHTNING RESEARCH ON THE MOUNTAIN LOVĆEN (LAMS)

Trajanje projekta: 2015 - 2017

Program finansiranja: Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness Project –HERIC

Uloga u projektu: Lead Applicant

Website: http://www.heric.me

Kontakt: lams@unimediteran.net