Studentski krediti i studentski dom

Konkurs za studentski kredit i dom raspisuje Ministarstvo prosvjete jednom godišnje.

Prijem studenata u studentski dom

Pravo učešća na konkurs imaju studenti koji se školuju van mjesta stanovanja, imaju crnogorsko državljanstvo i studenti sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program. Broj raspoloživih mjesta dodijeljuje se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja. Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspoloživih mjesta u domu prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

Dodjeljivanje studentskih kredita

Broj odobrenih kredita dodijeljuje se takođe srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja što varira od godine do godine. Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti ustanova visokog obrazovanja osnovnih akademskih i primijenjenih studija i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, koji imaju crnogorsko državljanstvo kao i studenti sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program. Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija. Pod jednakim uslovima u pogledu uspjeha prednost na kredit imaju studenti čiji roditelji odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti. Visina kredita zavisi od postignutog uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.

Pravo na studentski kredit ne ostvaruju:

  • studenti koji u prethodnoj studijskoj godini nijesu ispunili školski uslov u skladu sa Statutom ustanove visokog obrazovanja,
  • studenti koji su promijenili studijski program,
  • studenti koji imaju indeks uspjeha manji od 6,00.

 

Za navedene konkurse se dodatno možete ispitati na: http://www.mps.gov.me/ministarstvo i http://www.studentskidom.com