Specialist Thesis

 

2017.

 Student Thesis name  Mentor
Aleksa Stevović Bezbjednost i rizici android sistema Prof. dr Ramo Šendelj
Dušan Marović Razvoj mobilnih aplikacija za organizaciju događaja Prof dr Snežana Šćepanović
Stefan Petović Alati za provjeru ranjivosti web aplikacija Prof. dr. Adis Balota

2016.

 Student Thesis name  Mentor
Sinan Dizdarević Dizajn i implementacija m-learning sistema Prof. Dr. Snežana Šćepanović
Sandra Simić Umrežavanje sistema za video nadzor sa ruralnih lokacija
Ljiljana Vujović Enkripcija u TETRA sistemima
Natalija Klep Bezbjednosni rizici na Windows sistemima
Ljubo Vujičić Bežični sistemi veza u sistemu IP telefonije
Nemanja Jeremić Sistemi za detekciju upada
Admir Brković Mobilne mreže novije generacije
Dea Dmitrović Razvoj mobilnih aplikacija za zdravlje i fitnes Prof. Dr. Snežana Šćepanović

2015.

 Student Thesis name  Mentor
Omer Đokić Protokoli redundanse trećeg sloja - FHRP (L3 redundansa) Doc. dr Adis Balota
Armin Kardović Tehnološki standardi za kreiranje otvorenih obrazovnih resursa za e-učenje primjenom softvera otvorenog koda Doc. dr Adis Balota
Vladimir Ćetković Razvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima Doc. dr Ivana Ognjanović
Miloš Mišurović Mobilna klijent-server aplikacija za preporuke bavljenjem fizičkim aktivnostima na osnovu unesenih kalorijskih vrijednosti obroka u restoranima Prof. dr Snežana Šćepanović
Boris Lončarević Pristupne liste Doc. dr. Adis Balota
Mirko Jovović Sprečavanje i detekcija ilegalnih aktivnosti unutrar korporacijskih mreža  Jasmin Azemović
Luka Dubretić Mobilna aplikacija za pomoć na putu Prof. dr Snežana Šćepanović
Nebojša Marković Android smart SMS notifikacije Prof. Dr. Snežana Šćepanović
Nikola Perunović Lokacijski servis u gradskom saobraćaju Prof. dr Snežana Šćepanović
Dejan Miljević Realizacija simulacije gravitacionog sistema od N tijela na Android platformi Prof. dr Snežana Šćepanović
Danilo Damjanović Sigurnost sistema elektronske trgovine Doc. dr Adis Balota
Ranko Vukčević Sistemi za praćenje događaja u savremenim mrežama Prof. dr Ranko Vojinović
Mirko Božović Softveri za upravljanje mrežama - PRTG Network Monitor Doc. dr. Adis Balota
Boris Dabanović Simulacioja LAN mreže korišćenjem GNS3 softvera Doc. dr. Adis Balota
Budimir Bukilič Mreže u virtuelnom okruženju Prof. dr Ranko Vojinović
Sandra Đurović Razvoj servisnih aplikacija za mobilne uređaje Prof.dr Snežana Šćepanović
Vladimir Bigović Android internet - of - things aplikacije Prof.dr Snežana Šćepanović
Dušan Knežević Informacioni sistem Rudnika uglja A.D. Pljevlja Doc. dr Adis Balota

2014.

 Student Thesis name  Mentor
Neđeljko Lompar Razvoj geografskog informacionog sistema (GIS) kao podrška sistemima za poslovnu inteligenciju "Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija" i "Elektronski pedagoški registar Crne Gore"" Doc. dr Ivana Ognjanović
Nađa Žarić Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija Doc. dr Ivana Ognjanović
Vladimir Ćetković Razvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima Doc. dr Ivana Ognjanović
Jovana Đurović Integrisani informacioni sistemi Univerziteta Mediteran Doc. dr Adis Balota
Filip Marković Clojure u službi mašinskog učenja Prof. dr Dragan Đurić
Svetlana Furtula Realizacija WiMAX veze za povezivanje lokalnih mreža Prof. dr Ranko Vojinović
Goran Boljević Realizacija GPS sistema za geografsko lociranje vozila Prof. dr Ranko Vojinović
Milan Lakić Fleet-mapping u TETRA mreži Prof. dr Ranko Vojinović
Sava Grdinić Predlog unapređenja stanja informatičke infrastrukture u okviru korporacije “Sava Montenegro AD” Doc. dr Adis Balota
Ana Škatarić Virtualizacija računarske mreže upotrebom Vsphere 5.5 Doc. dr Adis Balota
Ivan Jokić Digitalna forenzika pametnih telefona sa operativnim sistemom Android Prof. dr Ranko Vojinović
Andrijana Pavićević Razvoj kursa prema ADDIE modelu za potrebe realizacije e-učenja Prof. dr Snežana Šćepanović
Vladimir Bauk Informatička infrastruktura za potrebe "Hotela Regent" Doc. dr Adis Balota

2013.

 Student Thesis name  Mentor
Stevan Kljajić Sistem poslovne inteligencije za statističko praćenje ulaganja u istraživanje i razvoj u Crnoj  Gori Prof. dr Danijela Milošević
Marijana Mitrović Koncepti i konfigurisanje OSPF protokola Doc. dr Adis Balota
Denis Šabotić Projektovanje i razvoj informacionog sistema biblioteke Prof. dr Ramo Šendelj
Tijana Vujičić Modelovanje podataka zasnovano na vremenski baziranim podacima pomoću Datomic NoSQL Prof. dr Dragan Đurić
Ivan Knežević Razvoj klijentskih web aplikacija pomoću Clojure Script okruženja Prof. dr Dragan Đurić
Petar Radunović Poređenje funkcionalnog i imperativnog pristupa u razvoju softverskih aplikacija Prof. dr Dragan Đurić
Edin Ramović Izrada plana oporavka mrežnih servisa u slučaju incidentnih situacija Doc. dr Adis Balota
Marko Poparić Razvoj skladišta podataka za sektor maloprodaje Doc. dr Ivana Ognjanović
Denis Memić Integralni informacioni sistem Atlas televizije Doc. dr Adis Balota
Vasko Bulatović Konvergentna mreža i implementacija sistema IP telefonije u zgradi PTT inžinjeringa Doc. dr Adis Balota
Veselin Raković Rutiranje na internetu - BGP protocol Doc. dr Adis Balota
Aleksandar Mugoša Razvoj IS za potrebe agencije za izdavanje stanova Prof. dr Ramo Šendelj

2012.

 Student Thesis name  Mentor
Marko Knežević Projektovanje i razvoj aplikacije za videoteku Prof. dr Ramo Šendelj
Jelena Simićević Razvoj data warehouse-a za IS laboratorija Prof. dr Ramo Šendelj
Saša Jovanović Praktičan primjer realizacije interneta na bazi WiFi tehnologije Doc. dr Ranko Vojinović
Blažo Popović Dizajn LAN i WAN mreže Petrohemijske kompanije Doc. dr Adis Balota
Željko Pićurić Kreiranje web aplikacije za e-trgovinu primjenom open source software-a Prof. dr Snežana Šćepanović
Sandra Marković Projektovanje i razvoj aplikacije za rezervaciju avio karata Prof. dr Ramo Šendelj
Danilo Damjanović Projekat bežične mreže za kompaniju Mediteran osiguranje Doc. dr Ranko Vojinović
Jelica Kasalica Komponenta poslovne inteligencije unutar EVP informacijskog sistema Prof dr Jasmin Azemović
Nikola Cmiljanić Primjena open source rješenja za funkcionisanje VOIP-a Doc. dr Adis Balota
Aleksandar Crnić Transformacija i integracija podataka koristeći ETL tehnike i XML format Prof. dr Danijela Milošević
Edvin Demić Infrastruktura za implementaciju i razvoj sistema e-učenja Prof. dr Snežana Šćepanović
Branimir Bukilić Poslovni informacioni sistem – trgovina Prof. dr Ramo Šendelj
Miloš Mugoša Integracija alata za podršku e-učenju u Moodle LMS-u Doc. dr Snežana Šćepanović
Igor Ognjanović Razvoj informacionog sistema za upravljanje odnosima sa klijentima Prof. dr Ramo Šendelj
Lidija Popović Mrežno-komunikaciona infrastruktura za povezivanje primarnog sajta sa disasterrecovery lokacijom za potrebe IS NBCG Doc. dr Adis Balota

2011.

 Student Thesis name  Mentor
Jakša Backović Istraživački alati u mrežnoj forenzici Doc. dr Ranko Vojinović
Zvonko Bulatović Osnovni principi MPLS-WAN Doc. dr Ranko Vojinović
Renato Grgurević Bezbjednosne slabosti WiFi tehnologija Doc. dr Ranko Vojinović
Novak Tomović Projekat pasivne i aktivne mrežne strukture fabrike "Tara" Doc. dr Ranko Vojinović
Mirsad Brkanović Implementacija VOIP telefonije kroz Asterisk open source Doc. dr Ranko Vojinović
Simo Asanović Monitoring u IP mrežama Doc. dr Ranko Vojinović
Medina Brkanović Shoppingcart modul za elektronske kurseve Prof. dr Snežana Šćepanović
Milena Rovčanin Kreiranje semantičke strukture objekata za e-učenje primjenom XML-a Prof. dr Snežana Šćepanović
Marija Žeželj Kreiranje i evaluacija učenja u SCORM standard Prof. dr Snežana Šćepanović

2010.

 Student Thesis name  Mentor
Tripo Matijević Projektovanje i razvoj informacionog sistema za vođenje školskog elektronskog dnevnika Prof. dr Ramo Šendelj
Dženan Strujić Projektovanje i razvoj informacionog sistema za studentsku službu Fakulteta za informacione  tehnologije Prof. dr Ramo Šendelj
Igor Pekić Projektovanje i razvoj informacionog sistema za materijalno knjigovodstvo za potrebe firme  "TIM" Prof. dr Ramo Šendelj
Zoran Ćorović Upotreba digitalnih sertifikata u visokoškolskim ustanovama Prof. dr Snežana Šćepanović
Miloš Žižić Realizacija WLAN-a i 3G backup linkova Centralne banke Doc. dr Ranko Vojinović
Miloš Lalatović Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju Prof. dr Snežana Šćepanović
Novak Radulović Definisanje tehnologija za razvoj nastavnog modela virtuelne učionice u obrazovanju na daljinu Prof. dr Snežana Šćepanović