Specijalistički radovi

2017.

 Student Naziv rada Mentor
Aleksa StevovićBezbjednost i rizici android sistemaProf. Dr Srđan Jovanovski
Dušan MarovićRazvoj mobilnih aplikacija za organizaciju događajaProf. Dr Snežana Šćepanović
Stefan PetovićAlati za provjeru ranjivosti web aplikacijaProf. Dr Adis Balota
Mladen RaspopovićSistem video nadzora sa opcijom pristupa i skladištenja video-materijala sa različitih lokacijaProf. Dr Ranko Vojinović
Stefan BogićevićOsnovni principi kvantne kriptografijeDoc. Dr Đuro Stojanović
Marko KaranikićRazvoj modularnog informacionog sistema za upravljanje projektima korišćenjem laravel frameworka Prof. Dr Snežana Šćepanović
Darko JoškaPrimjena standarda ISO 27001Prof. Dr Adis Balota
Jovan RakočevićPrimjena tehnologija identifikacije radio frekvencije (RFID) u sistemu nadzora i kontrole pristupa Prof. Dr Snežana Šćepanović
Miško KontićProtokoli za dinamičko rutiranjeProf. Dr Adis Balota
Marko StefanovićRazvoj mobilnih aplikacija za e-poslovanje Prof. Dr Snežana Šćepanović

2016.

 Student Naziv rada Mentor
Sinan DizdarevićDizajn i implementacija m-learning sistemaProf. Dr. Snežana Šćepanović
Sandra SimićUmrežavanje sistema za video nadzor sa ruralnih lokacija 
Ljiljana VujovićEnkripcija u TETRA sistemima 
Natalija KlepBezbjednosni rizici na Windows sistemima 
Ljubo VujičićBežični sistemi veza u sistemu IP telefonije 
Nemanja JeremićSistemi za detekciju upada 
Admir BrkovićMobilne mreže novije generacije 
Dea DmitrovićRazvoj mobilnih aplikacija za zdravlje i fitnesProf. Dr. Snežana Šćepanović

2015.

 Student Naziv rada Mentor
Omer ĐokićProtokoli redundanse trećeg sloja - FHRP (L3 redundansa)Doc. dr Adis Balota
Armin KardovićTehnološki standardi za kreiranje otvorenih obrazovnih resursa za e-učenje primjenom softvera otvorenog kodaDoc. dr Adis Balota
Vladimir ĆetkovićRazvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursimaDoc. dr Ivana Ognjanović
Miloš MišurovićMobilna klijent-server aplikacija za preporuke bavljenjem fizičkim aktivnostima na osnovu unesenih kalorijskih vrijednosti obroka u restoranimaProf. dr Snežana Šćepanović
Boris LončarevićPristupne listeDoc. dr. Adis Balota
Mirko JovovićSprečavanje i detekcija ilegalnih aktivnosti unutrar korporacijskih mreža Jasmin Azemović
Luka DubretićMobilna aplikacija za pomoć na putuProf. dr Snežana Šćepanović
Nebojša MarkovićAndroid smart SMS notifikacijeProf. Dr. Snežana Šćepanović
Nikola PerunovićLokacijski servis u gradskom saobraćajuProf. dr Snežana Šćepanović
Dejan MiljevićRealizacija simulacije gravitacionog sistema od N tijela na Android platformiProf. dr Snežana Šćepanović
Danilo DamjanovićSigurnost sistema elektronske trgovineDoc. dr Adis Balota
Ranko VukčevićSistemi za praćenje događaja u savremenim mrežamaProf. dr Ranko Vojinović
Mirko BožovićSoftveri za upravljanje mrežama - PRTG Network MonitorDoc. dr. Adis Balota
Boris DabanovićSimulacioja LAN mreže korišćenjem GNS3 softveraDoc. dr. Adis Balota
Budimir BukiličMreže u virtuelnom okruženjuProf. dr Ranko Vojinović
Sandra ĐurovićRazvoj servisnih aplikacija za mobilne uređajeProf.dr Snežana Šćepanović
Vladimir BigovićAndroid internet - of - things aplikacijeProf.dr Snežana Šćepanović
Dušan KneževićInformacioni sistem Rudnika uglja A.D. PljevljaDoc. dr Adis Balota

2014.

 Student  Naziv rada  Mentor
Neđeljko Lompar Razvoj geografskog informacionog sistema (GIS) kao podrška sistemima za poslovnu inteligenciju "Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija" i "Elektronski pedagoški registar Crne Gore"" Doc. dr Ivana Ognjanović
Nađa Žarić Crnogorska e-naučnoistraživačka laboratorija Doc. dr Ivana Ognjanović
Vladimir Ćetković Razvoj informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima Doc. dr Ivana Ognjanović
Jovana Đurović Integrisani informacioni sistemi Univerziteta Mediteran Doc. dr Adis Balota
Filip Marković Clojure u službi mašinskog učenja Prof. dr Dragan Đurić
Svetlana Furtula Realizacija WiMAX veze za povezivanje lokalnih mreža Prof. dr Ranko Vojinović
Goran Boljević Realizacija GPS sistema za geografsko lociranje vozila Prof. dr Ranko Vojinović
Milan Lakić Fleet-mapping u TETRA mreži Prof. dr Ranko Vojinović
Sava Grdinić Predlog unapređenja stanja informatičke infrastrukture u okviru korporacije “Sava Montenegro AD” Doc. dr Adis Balota
Ana Škatarić Virtualizacija računarske mreže upotrebom Vsphere 5.5 Doc. dr Adis Balota
Ivan Jokić Digitalna forenzika pametnih telefona sa operativnim sistemom Android Prof. dr Ranko Vojinović
Andrijana Pavićević Razvoj kursa prema ADDIE modelu za potrebe realizacije e-učenja Prof. dr Snežana Šćepanović
Vladimir Bauk Informatička infrastruktura za potrebe "Hotela Regent" Doc. dr Adis Balota

2013.

 Student Naziv rada Mentor
Stevan KljajićSistem poslovne inteligencije za statističko praćenje ulaganja u istraživanje i razvoj u Crnoj  GoriProf. dr Danijela Milošević
Marijana MitrovićKoncepti i konfigurisanje OSPF protokolaDoc. dr Adis Balota
Denis ŠabotićProjektovanje i razvoj informacionog sistema bibliotekeProf. dr Ramo Šendelj
Tijana VujičićModelovanje podataka zasnovano na vremenski baziranim podacima pomoću Datomic NoSQLProf. dr Dragan Đurić
Ivan KneževićRazvoj klijentskih web aplikacija pomoću Clojure Script okruženjaProf. dr Dragan Đurić
Petar RadunovićPoređenje funkcionalnog i imperativnog pristupa u razvoju softverskih aplikacijaProf. dr Dragan Đurić
Edin RamovićIzrada plana oporavka mrežnih servisa u slučaju incidentnih situacijaDoc. dr Adis Balota
Marko PoparićRazvoj skladišta podataka za sektor maloprodajeDoc. dr Ivana Ognjanović
Denis MemićIntegralni informacioni sistem Atlas televizijeDoc. dr Adis Balota
Vasko BulatovićKonvergentna mreža i implementacija sistema IP telefonije u zgradi PTT inžinjeringaDoc. dr Adis Balota
Veselin RakovićRutiranje na internetu - BGP protocolDoc. dr Adis Balota
Aleksandar MugošaRazvoj IS za potrebe agencije za izdavanje stanovaProf. dr Ramo Šendelj

2012.

 Student Naziv rada Mentor
Marko KneževićProjektovanje i razvoj aplikacije za videotekuProf. dr Ramo Šendelj
Jelena SimićevićRazvoj data warehouse-a za IS laboratorijaProf. dr Ramo Šendelj
Saša JovanovićPraktičan primjer realizacije interneta na bazi WiFi tehnologijeDoc. dr Ranko Vojinović
Blažo PopovićDizajn LAN i WAN mreže Petrohemijske kompanijeDoc. dr Adis Balota
Željko PićurićKreiranje web aplikacije za e-trgovinu primjenom open source software-aProf. dr Snežana Šćepanović
Sandra MarkovićProjektovanje i razvoj aplikacije za rezervaciju avio karataProf. dr Ramo Šendelj
Danilo DamjanovićProjekat bežične mreže za kompaniju Mediteran osiguranjeDoc. dr Ranko Vojinović
Jelica KasalicaKomponenta poslovne inteligencije unutar EVP informacijskog sistemaProf dr Jasmin Azemović
Nikola CmiljanićPrimjena open source rješenja za funkcionisanje VOIP-aDoc. dr Adis Balota
Aleksandar CrnićTransformacija i integracija podataka koristeći ETL tehnike i XML formatProf. dr Danijela Milošević
Edvin DemićInfrastruktura za implementaciju i razvoj sistema e-učenjaProf. dr Snežana Šćepanović
Branimir BukilićPoslovni informacioni sistem – trgovinaProf. dr Ramo Šendelj
Miloš MugošaIntegracija alata za podršku e-učenju u Moodle LMS-uDoc. dr Snežana Šćepanović
Igor OgnjanovićRazvoj informacionog sistema za upravljanje odnosima sa klijentimaProf. dr Ramo Šendelj
Lidija PopovićMrežno-komunikaciona infrastruktura za povezivanje primarnog sajta sa disasterrecovery lokacijom za potrebe IS NBCGDoc. dr Adis Balota

2011.

 Student  Naziv rada  Mentor
Jakša Backović Istraživački alati u mrežnoj forenzici Doc. dr Ranko Vojinović
Zvonko Bulatović Osnovni principi MPLS-WAN Doc. dr Ranko Vojinović
Renato Grgurević Bezbjednosne slabosti WiFi tehnologija Doc. dr Ranko Vojinović
Novak Tomović Projekat pasivne i aktivne mrežne strukture fabrike "Tara" Doc. dr Ranko Vojinović
Mirsad Brkanović Implementacija VOIP telefonije kroz Asterisk open source Doc. dr Ranko Vojinović
Simo Asanović Monitoring u IP mrežama Doc. dr Ranko Vojinović
Medina Brkanović Shoppingcart modul za elektronske kurseve Prof. dr Snežana Šćepanović
Milena Rovčanin Kreiranje semantičke strukture objekata za e-učenje primjenom XML-a Prof. dr Snežana Šćepanović
Marija Žeželj Kreiranje i evaluacija učenja u SCORM standard Prof. dr Snežana Šćepanović

2010.

 Student  Naziv rada  Mentor
Tripo Matijević Projektovanje i razvoj informacionog sistema za vođenje školskog elektronskog dnevnika Prof. dr Ramo Šendelj
Dženan Strujić Projektovanje i razvoj informacionog sistema za studentsku službu Fakulteta za informacione  tehnologije Prof. dr Ramo Šendelj
Igor Pekić Projektovanje i razvoj informacionog sistema za materijalno knjigovodstvo za potrebe firme  "TIM" Prof. dr Ramo Šendelj
Zoran Ćorović Upotreba digitalnih sertifikata u visokoškolskim ustanovama Prof. dr Snežana Šćepanović
Miloš Žižić Realizacija WLAN-a i 3G backup linkova Centralne banke Doc. dr Ranko Vojinović
Miloš Lalatović Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju Prof. dr Snežana Šćepanović
Novak Radulović Definisanje tehnologija za razvoj nastavnog modela virtuelne učionice u obrazovanju na daljinu Prof. dr Snežana Šćepanović