O studijskom programu

Akademski osnovni studijski program: Informacione tehnologije je predviđen u trajanju od tri godine, čija je ukupna vrijednost studija 180 ECTS, a po njihovom završetku se stiče zvanje Bachelor Informacionih tehnologija.

Akademski osnovni studijski program: Informacione tehnologije

Naziv modula Dužina trajanja Obim ECTS
Informaciono-komunikacione tehnologije 3 godine 180
Softverski inženjering 3 godine 180

 

Nakon završetka studija, studenti će biti osposobljeni za korišćenje informacionih tehnologija, i njihovu primjenu u društvu, privredi i obrazovanju. Svršeni studenti će stečena znanja moći da primijene za jasno definisanje problema, načine njihovog rješavanja, izradu dokumentacije, kao i realizaciju rješenja, samostalno ili u timu.

Osim primjene stečenog znanja u praksi, cilj je da se stečenim obrazovanjem omogući i dalje usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija i računarskih nauka.

Ciljevi studijskog programa su: ovladavanje osnovnim principima informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), metodama i tehnikama za rješavanje problema pomoću računara, i primjeni računara u različitim oblastima ljudskog djelovanja; usvajanje osnovnih znanja o programiranju, bazama podataka, operativnim sistemima, računarskim mrežama i informacionim sistemima i dr.; priprema za uspješnu primjenu informatičkih principa u praksi; sticanje osnove za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti ICT-a, kao i za dalje usavršavanje kroz naprednije akademske programe (master i doktorske studije); razvoj analitičkog, kritičkog i logičkog mišljenja, razvijanje inicijative i sposobnosti samostalnog rješavanja problema; sposobnost analize problema i sinteze rješenja; sticanje uže stručnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija (korišćenje odgovarajućih programskih alata, programiranje u različitim programskim jezicima, rad sa bazama podataka, način rada operativnih sistema, dizajniranje, kreiranje i održavanje Internet prezentacija, primjena i održavanje računarskih mreža i dr.).

Modul Softversko inženjerstvo

Po završetku modula Softevrsko inženjerstvo, student će biti osposobljen da:

 • Primijeni stečena znanja i vještine za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti softverskog inženjerstva;
 • Specificira i analizira zahtjeve za razvoj softverskog sitema ili njegovog podsistema (komponente) u skladu sa standardima u IT oblasti;
 • Razumije metode za razvoj softverskih sistema i njegovih dijelova, i samostalno modeluje sistem na konceptualnom nivou;
 • Projektuje, implementira i održava softverski sistem;
 • Definiše i analizira strateške pravce razvoja informacionog sistema;
 • Dizajnira, implementira i upravlja bazama podataka;
 • Razvija složene desktop, web i mobilne aplikacije koje je moguće integrisati u jedinstven informacioni sistem;
 • Razumije aspekte sigurnosti i skalabilnosti softverskih sistema i kreira sigurne web servise;
 • Stekne teorijska znanja i praktična iskustva iz osnovnih aspekata oblikovanja, implementacije i evaluacije korisničkih interfejsa interaktivnih sistema;
 • Ovlada osnovnim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvima izrade naučno – istraživačkog rada;
 • Učestvuje u timskom radu u cilju realizacije projekata.

 

 

Modul Informaciono-komunikacione tehnologije

Po završetku modula Informaciono-komunikacione tehnologije, student će biti osposobljen da:

 • Primijeni stečena znanja i vještine za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti informacionih sistema i računarskih mreža;
 • Specificira i analizira zahtjeve za određenim informacionim sistemom ili njegovim dijelom u skladu sa standardima u IT oblasti;
 • Razumije metode za razvoj i princip funkcionisanja informacionog sistema i njegovih dijelova, i samostalno modeluje sistem na konceptualnom nivou;
 • Definiše metodologiju i infrastrukturu neophodnu za razvoj informacionog sistema;
 • Razumije tehnike i algoritme za modelovanje i analizu sistema u realnom vremenu;
 • Prepozna probleme koji se mogu rješavati primjenom sistema u realnom vremenu i predloži odgovarajuće rješenje;
 • Definiše i analizira strateške pravce razvoja informacionog sistema;
 • Samostalno projektuje i implementira računarske mreže manjeg obima (računarske mreže malih preduzeća), i učestvuje u projektovanju i implementaciji složenih računarskih mreža (srednja i velika preduzeća);
 • Ovlada osnovnim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvima izrade naučno-istraživačkog rada;
 • Učestvuje u timskom radu u cilju realizacije projekta.