Master thesis

 

2013.

 Student Title of the thesis  Mentor
Marija Lekić Adaptacija sistema elektronskog portfolija prema personalnim karakteristikama Prof. dr Danijela Milošević

2012.

 Student Title of the thesis  Mentor
Dženan Strujić Integrisanje e-learning alata i okruženja primjenom web servisa Prof. dr Ramo Šendelj
Mladen Bukilić Dinamičko kreiranje materijala za e-learning Prof. dr Ramo Šendelj
Tanja Rašović Aplikacija za semantičko adresiranje e-mail poruka Prof. dr Danijela Milošević
Nataša Banović Savremeni koncepti servis-orijentisane arhitekture Prof. dr Ramo Šendelj