Magistarski radovi

2017.

 Student  Naziv rada  Mentor
Nađa Žarić Model elektronskog učenja sa elementima igre baziran na stilovima učenja Prof. Dr Snežana Šćepanović

2013.

 Student  Naziv rada  Mentor
Marija Lekić Adaptacija sistema elektronskog portfolija prema personalnim karakteristikama Prof. dr Danijela Milošević

2012.

 Student  Naziv rada  Mentor
Dženan Strujić Integrisanje e-learning alata i okruženja primjenom web servisa Prof. dr Ramo Šendelj
Mladen Bukilić Dinamičko kreiranje materijala za e-learning Prof. dr Ramo Šendelj
Tanja Rašović Aplikacija za semantičko adresiranje e-mail poruka Prof. dr Danijela Milošević
Nataša Banović Savremeni koncepti servis-orijentisane arhitekture Prof. dr Ramo Šendelj