Magistarski radovi

2017.

 Student Naziv rada Mentor
Nađa Žarić Model elektronskog učenja sa elementima igre baziran na stilovima učenjaProf. Dr Snežana Šćepanović

2013.

 Student  Naziv rada  Mentor
Marija Lekić Adaptacija sistema elektronskog portfolija prema personalnim karakteristikama Prof. dr Danijela Milošević

2012.

 Student Naziv rada Mentor
Dženan StrujićIntegrisanje e-learning alata i okruženja primjenom web servisaProf. dr Ramo Šendelj
Mladen BukilićDinamičko kreiranje materijala za e-learningProf. dr Ramo Šendelj
Tanja RašovićAplikacija za semantičko adresiranje e-mail porukaProf. dr Danijela Milošević
Nataša BanovićSavremeni koncepti servis-orijentisane arhitektureProf. dr Ramo Šendelj