Školarine

Plaćanje školarine na fakultetu za Informacione tehnologije

Godišnja školarina za osnovne  iznosi  1.500,00 € ako se uplaćuje jednokratno, 1.600,00 € kao semestralno plaćanje školarine (dva puta po 800,00 € - prvi dio pri upisu, a drugi na početku ljetnjeg semestra).

Za mjesečno plaćanje školarine predviđen je iznos od 1.650,00 €, s tim što se prilikom upisa na fakultet plaća 20% (330,00 €), a ostatak u deset jednakih mjesečnih rata.

Za master studije školarina iznosi: 1.600,00 € za jednokratno plaćanje , 1700 € za semestralno plaćanje (dva puta po 850,00 € - prvi dio pri upisu, a drugi na početku ljetnjeg semestra) i 1800 € za plaćanje u ratama s tim da se prilikom upisa plaća 20% (360,00 €) i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata.

Naravno da postoje i određene olakšice za plaćanje školarine:

 1. Pravo besplatnog upis na fakultet imaju
  • dobitnici diplome „Luča A“ ili diplome „Luča B“,
  • vrhunski sportisti sa rješenjem Ministarstva prosvjete, kao dokaz o statusu vrhunskog sportiste,
  • članovi seniorske reprezentacije Crne Gore ili članovi juniorske reprezentacije koji su osvojili medalju na evropskom ili svjetskom prvenstvu i
  • lica sa invaliditetom po predlogu Studentske savjetodavne kancelarije za studente sa invaliditetom (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore).
 2. Fakultet oslobađaju od plaćanja školarine najboljeg studenata (koji je prvi put upisao godinu studija) na osnovu ostvarenog uspjeha (srednja ocjena), na prvoj, odnosno na drugoj godini.
 3. Studentu čiji član najuže porodice već studira na osnovnim, specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom studentu pripada to pravo zavisno od njihovog međusobnog dogovora, a za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna;
 4. Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje za 50%. Za svako sledeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna;
 5. Ukoliko poslodavac finansira školarinu za dvoje zaposlenih, tim studentima školarina se umanjuje za 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje po 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školarinu.