Partneri

B-One solutions

Kompatibilnost informatičkih programa, kao i saradnja renomiranih stranih i domaćih partnera sa Fakultetom za Informacione tehnologije čini ga najrespektabilnijim ponuđačem informatičke edukacije u Crnoj Gori i regiji. Zahvaljujući dobroj poslovnoj saradji FIT je omogućio sticanje visoko renomiranih sertifikata i aktuelnih znanja iz oblasti IT, uz neprekidno praćenje i usvajanje najnovijih standarda iz informatičkih programa.

Međunarodni partneri

Da bi efektivno podsticali prilike na tržištu znanja i poslovanja, FIT i njegovi partneri povezani zajedničkim projektima i dobrom komunikacijom, kroz istraživanje i razvoj omogućavaju efikasne servise edukacije.

Domaći partneri

Technology Solutions Group (TSG) — TSG servisi nam omogućuju širok portfolio servisa koji uključuju konsalting i autsorsing za realizaciju mjerljive uštede i nove vrijednosti za najsavremenijih investicija u IT. Fokusiranost saradnje sa TSG je na obezbjeđenje tehnogije i servisnih komponenti za IT enterprise infrastrukturu. Tehnološke komponente uključuju enterprise storage, servere i menadžment softver rješenja.