Naučno-istraživački naučno-stručni skupovi

Radovi prezentovani na naučno-stručnim skupovima i konferencijama

XXI međunarodni naučno-stručni skup INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2016, Žabljak, Crna Gora,

Primjena AMOS EMS aplikativnog softvera u procesu upravljanja softverskim zahtijevima

S.Šćepanović, I. Mraković:

Testiranje upotrebljivosti grafičkog korisničkog interfejsa operativnih Sistema za mobilne uređaje

I. Bigović, S.Đurović, S.Šćepanović:

 

XXI konferencija YU INFO, Kopaonik, 2015

"Softverska metrika kao okosnica smanjivanja rizika u razvoju Enterprise softverskih rješenja"

Blažo Popović, Dženan Strujić, Adis Balota

 

XX naučno-stručni skup Informacione tehnologije Žabljak, 2015

„Razvoj okruženja za spajnje akademskog i preduzetničkog znanja primjenom otvorenih obrazovnih resursa"

Tripo Matijević, Snežana Šćepanović, Marija Radojičić, Ivan Obradović, Saša Tatar

„Analiza obrazovnog sistema u oblasti sajber bezbijednosti u Crnoj Gori"

Jelena Ljucović, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj

„Pregles 6LOWPAN standarda za povezivanje IOT"

Blažo Popović, Srđan Jovanovski

"Analiza wifi mreža u urbanom dijelu Prijestonice"

Blažo Popović, Ranko Vojinović

 

Festival informatičkih dostignuća - INFOFEST XXI Budva 2014.

„Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz mrežu otvorenih obrazovnih resursa"

Jelena Ljucović , Snežana Šćepanović ,Milena Dragutinović

 

XIX naučno-stručni skup Informacione tehnologije Žabljak, 2014

„Komparativna analiza NoSQL i SQL baza podataka, na primjeru Datomic-a i MSSQL-a"

Tijana Vujičić, Petar Radunović, Ivan Knežević

Poređenje imperativnog i funkcionalnog pristupa programiranju“
Petar Radunović, Tijana Vujičić, Ivan Knežević

Integracija istorijskih podataka u AHP algoritam
Jelena Ljucović, Ivana Ognjanović

 

XVIII naučno-stručni skup Informacione tehnologije Žabljak, 2013

„Primjer primjene Fuzzy kontrolera u društvenim mrežama“

Dženan Strujić, Budimir Lutovac, Radovan Stojanović

 

XVII naučno-stručni skup Informacione tehnologije Žabljak, 2012 

„Simulacioni model three-state algoritma“
Petar Radunović, Tijana Vujičić, Marko Karanikić, Ivan Knežević

„Prednosti korišćenja Hibernate frameworka u odnosu na JDBC u Java EE aplikacijama“
Tijana Vujičić, Dženan Strujić, Ramo Šendelj

„Analiza pristupačnosti web stranica državnih i obrazovnih institucija u Crnoj Gori“
Snežana Šćepanović, Nađa Žarić, Omer Ðokić, Neđeljko Lompar

„Izbor optimalnog LM sistema primjenom online alata“
Mladen Bukilić, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj

„Razvoj open source aplikacije za analizu funkcionalnih poena softverskih projekata“
Tripo Matijević, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj 

 

XVI naučno-stručni skup Informacione tehnologije , Žabljak, 2011

„Implementacija virtualne računarske laboratorije na Univerzitetu ’Mediteran’“
Zoran Ćorović, Igor Pekić, Ramo Šendelj

„Primena paterna za dizajn testova u funkcionalnom programiranju“
Nikša Mijanović, Dragan Ðurić

„Agilni razvoj softvera i ekstremno programiranje“
Dženan Strujić, Mladen Bukilić, Ivana Ognjanović

„Primjena dizajna orjentisanog na korisnike u razvoju web portala za osobe sa hendikepom“
Jelica Kasalica, Igor Ognjanović, Snežana Šćepanović

„Prednosti primjene višekriterijumskog odlučivanja u izboru optimalne ponude - tendera“
Sonja Pravilović, Dženan Strujić, Mladen Bukilić

„Primjena infrastrukture javnih ključeva u visokoškolskim ustanovama“
Tripo Matijević, Zoran Ćorović, Snežana Šćepanović

 

17. YUINFO Kopaonik, 2011.

“Implementacija XML-a za generisanje dokumenata u informacionom sistemu univerziteta“
Snežana Šćepanović, Dženan Strujić

 

SMEPP Novi Pazar, 2011

„Prednosti višekriterijumskog odlučivanja (MCDM) u izboru optimalne ponude - tendera“
Sonja Pravilović, Dženan Strujić, Mladen Bukilić

 

Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST, Budva, 2011

„Dinamičko kreiranje materijala za e-learning“
Mladen Bukilić, Ramo Šendelj

„Integrisanje e-learning alata i okruženja primjenom web servisa“
Dženan Strujić, Ramo Šendelj

 

 „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2011

„Elektronske ulaznice bazirane na QR kodu“
Tijana Vujičić, Marko Karanikić, Petar Radunović, Ivan Knežević, Snežana Šćepanović

 

XV naučno-stručni skup Informacione tehnologije, Žabljak, 2010

 „Maven alat za Java EE aplikacije“
Dženan Strujić, Tripo Matijević

Simulacioni model algoritma rutiranja Dijkstra sa asimetričnim cijenama linkova mreže“
Jelica Kasalica, Igor Ognjanović, Ranko Vojinović

„Kreiranje web CMS sistema Fakulteta za informacione tehnologije putem Joomla platforme“
Zoran Ćorović, Novak Radulović, Snežana Šćepanović

„Mogućnosti primjene servis-orijentisane arhitekture (SOA) u praksi“
Nataša Banović, Ramo Šendelj