Konkurs za sufinansiranje troškova realizovanog doktorskog usavršavanja u cilju snaženja ljudskih resursa u naučnoistraživačkom, privrednom i javnom sektoru Crne Gore

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za sufinansiranje troškova realizovanog doktorskog usavršavanja u cilju snaženja ljudskih resursa u naučnoistraživačkom, privrednom i javnom sektoru Crne Gore. Budući da se kapaciteti za ekonomski i društveni razvoj ogledaju prevashodno u ljudskim resursima, te Read More …