O fakultetu

Fakultet za Informacione tehnologije (FIT) osnovan je 2006. kao prvi privatni fakultet u Crnoj Gori u oblasti informacionih tehnologija (IT) . Orjentacijom ka kvalitetnim i savremenim studijskim programima, FIT ima za cilj da obrazuje IT stručnjake spremne za buduće  izazove informacionog društva  i nove tehnološke sisteme.  Obrazovnu djelatnost  fakultet ostvaruje kroz akademske studijske programe prvog , drugog i trećeg  stepena,  naučno-istraživački i stručni rad.  Studijski programi  zasnovani su na principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni planovi i ishodi učenja kontinuirano se usklađuju  sa potrebama IT industrije i preporukama  međunaradnim strukovnih udruženja iz oblasti elektrotehnike i računartstva ( IEEE, ACM), što obezbjeđuje međunarodno uporedivost  studija, a studentima pruža mogućnost da nastave  školovanje na sličnim fakultetima u Evropi i svijetu.

FIT primjenjuje  jedinstven, integrisani projektni pristup učenju koje se zasniva na razvoju kritičkog razmišljanja i samostalnog  rješavanja problema u praksi,  sa ciljem da se studenti steknu vještine  da se  prilagode budućim promjenama u IT industrijii.  Kroz  saradnju sa vodećim svjetskim (Oracle, Microsoft , Cisco) i domaćim IT kompanijama i IT Fakultetima u Evropi i okruženju, studentima  je obezbijeđena stručna praksa , istraživanje i  mogućnost  da dio školovanja provedu na nekom od Univerziteta u EU ili okruženju u okviru programa mobilnosti.  Učešćem u realnim projektima, studenti stiču praktične vještine neophodne za rješavanje problema u oblasti IT, što stvara mogućnost da već nakon osnovnih studija budu konkurentni na tržištu rada i da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.  Kvalitetet i praktična relevantnost studijskih programa zasnivaju se na kontinuiranom unapređenju  sadržaja nastavnog plana i programa, metoda nastave, opremljenosti učioničkog prostora, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, cjeloživotnog obrazovanja i drugih standarda.

Vrijeme provedeno na FIT-u predstavlja prvi  korak u pravcu kreiranja uspješne budućnosti i razvijanja sposobnosti da se povežu teorija,  praksa, inovacije  i intelektualna radoznalost .

Pridružite nam se i zauzmite svoje mjesto u društvu najboljih !