O fakultetu

Fakultet za informacione tehnologije (FIT) osnovan je 2006. godine kao prvi privatni fakultet u Crnoj Gori u oblasti informacionih tehnologija (IT). Orijentacijom ka kvalitetnim i savremenim studijskim programima, FIT ima za cilj da obrazuje IT stručnjake spremne za buduće izazove informacionog društva i nove tehnološke sisteme. Obrazovnu djelatnost fakultet ostvaruje kroz akademske studijske programe prvog, drugog i trećeg stepena, naučno-istraživački i stručni rad. Studijski programi  zasnovani su na principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Nastavni planovi i ishodi učenja kontinuirano se usklađuju sa potrebama IT industrije i preporukama  međunaradnim strukovnih udruženja iz oblasti elektrotehnike i računartstva (IEEE, ACM), što obezbjeđuje međunarodno uporedivost studija, a studentima pruža mogućnost da nastave školovanje na sličnim fakultetima u Evropi i svijetu.

FIT primjenjuje  jedinstven, integrisani projektni pristup učenju koje se zasniva na razvoju kritičkog razmišljanja i samostalnog  rješavanja problema u praksi, sa ciljem da studenti steknu vještine  da se  prilagode budućim promjenama u IT industrijii.  Kroz  saradnju sa vodećim svjetskim (Oracle, Microsoft, Cisco) i domaćim IT kompanijama i IT fakultetima u Evropi i okruženju, studentima  je obezbijeđena stručna praksa, istraživanje i mogućnost da dio školovanja provedu na nekom od Univerziteta u EU ili okruženju u okviru programa mobilnosti.  Učešćem u realnim projektima, studenti stiču praktične vještine neophodne za rješavanje problema u oblasti IT, što stvara mogućnost da već nakon osnovnih studija budu konkurentni na tržištu rada i da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja. Kvalitetet i praktična relevantnost studijskih programa zasnivaju se na kontinuiranom unapređenju sadržaja nastavnog plana i programa, metoda nastave, opremljenosti učioničkog prostora, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, cjeloživotnog obrazovanja i drugih standarda.

Vrijeme provedeno na FIT-u predstavlja prvi  korak u pravcu kreiranja uspješne budućnosti i razvijanja sposobnosti da se povežu teorija, praksa, inovacije i intelektualna radoznalost.

Pridružite nam se i zauzmite svoje mjesto u društvu najboljih !