Istraživačka karijera u CERN-u – iskustva predavača FIT-a mr Ivana Kneževića učesnika u SEEIIST programu

U CERN sam došao zahvaljujući SEEIIST programu (South East European International Institute for Sustainable Technologies) čiji krajnji cilj je izgradnja postrojenja za hadronsku terapiju kancera na teritoriji jugoistočne Evrope. u okviru ovog projekta, određeni resursi su rezervisani i za razvoj Read More …

Istraživanje Fakulteta za informacione tehnologije o načinima primjene DevOps metodologije u crnogorskim IT kompanijama

Fakultet za informacione tehnologije sprovodi istraživanje o primjeni i načinu implementacije DevOps metodologije u crnogorskim IT kompanijama. Rezultati istraživanja  ukazaće na ključne izazove sa kojima se susreću IT kompanije u implementaciji DevOps-a  i usmjeriće buduće promjene nastavnog  plana i programa Read More …

Objavljivanje specijalnog poziva za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u maju 2021. godine – jedinstvena prilika za crnogorske istraživačke institucije

Evropska komisija će u maju raspisati specijalni poziv za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa. Ovaj poziv predstavlja jedinstvenu priliku za crnogorske istraživačke institucije da unaprijede naučne i Read More …