III GODINA

Modul softversko inženjerstvo

V SEMESTAR

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Efikasno obavljanje gotovo svih vrsta poslova, u bilo kojem području ljudske djelatnosti, propraćeno je podacima ili informacijama. Stoga se može zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova i da je informacioni sistem koji ih prikuplja, bilježi i obrađuje nužan za funkcionisanje poslovnog sistema. Da bi se mogle donositi pravovremene i kvalitetne odluke u nekom poslovnom sistemu, neophodno je imati kvalitetne informacije. Kroz predmet sigurnost i zaštita informacionih sistema studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Operativni sistemi

Naziv predmetaOperativni sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti serverskog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja serverskim računarskim servisima, načinom i mehanizmima za izvršavanje serverskih računarskih procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Vjerovatnoća i statistika

Naziv predmetaUpravljanje IS
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da usvoje opšta i primijenjena znanja iz vjerovatnoće i statistike, kako bi se osposobili za primjenu statističkih softverskih alata u rješavanju poslovnih i menadžment problema i za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu novih statističkih metoda i alata. Takođe, treba da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaDiskretna matematika
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Baze podataka

Naziv predmetaBaze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednijim konceptima baza podataka, njihovom unutrašnjom strukturom, načinima realizacije, principima i kriterijumima pri dizajnu koristeći odgovarajuće normalne forme. Dodatno, studenti se upoznaju sa programiranjem vezano za baze podataka i razvojem aplikacije koja koristi relacionu bazu za skladištenje podataka.
Uslovljenost drugim predmetimaUvod u baze podataka, Objektno programiranje 2
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Jezici za strukturiranje podataka

Naziv predmetaJezici za strukturiranje podataka
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Predmet Jezici za strukturiranje podataka omogućava studentima da upoznaju i uspješno savladaju osnove XML (eXtensible Markup Language) jezika i JSON anotacije. Studenti će takođe imati priliku da steknu praktične vještine vezane za primjenu ovih tehnologija u savremenim softverskim sistemima.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

VI SEMESTAR

Softvresko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaizborniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama softverskog inženjerstva i osposobljavaju se za primjenu savremenih tehnika u oblasti modelovanja i razvoja softvera primjenom UML jezika. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja o metodama  razvoja  i dizajniranja  objektno-orjentisanih softverskih sistema primjenom UML dijagrama.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje ICT uslugama

Naziv predmetaUpravljanje ICT uslugama
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)
  • Upoznavanje sa osnovnim konceptom i organizacijom IT funkcija
  • Upoznavanje sa osnovnim ITIL procesima
  • Razumjevanje načina na koji isporuka ICT usluge podržava ciljeve poslovanja
  • Razumijevanje načina na koji treba organizovati IT organizaciju radi isporuke kvalitetnih IT usluga
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Digitalni marketing

Naziv predmetaDigitalni marketing
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta izučavaju se karakteristike digitalog marketinga i njegova uloga u marketing planu. Studenti se upoznaju sa izradom strategija digitalnog marketinga i upravljanjem digitalnim identitetom (eng.web brending). Nakon završetka kursa, studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno planiraju i implementiraju digitalnu marketig strategiju uzimajući u obzir sigurnost i privatnost podataka.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi , praktičan projekat i završni ispit. Konsultacije.

Programiranje web i mobilnih aplikacija

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj je da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti izrade web i android aplikacija zasnovanih na modernim principima i responsivnog dizajna, kao i da budu sposobni za samostalan rad i rješavanje specifičnih problema.
Uslovljenost drugim predmetimaWeb programiranje
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija tokom osnovnih studija. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znaja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informaciono-komunikacione tehnologije, softversko inženjerstvo).
Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaKonsultacije.

Modul informaciono-komunikacione tehnologije

V SEMESTAR

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Efikasno obavljanje gotovo svih vrsta poslova, u bilo kojem području ljudske djelatnosti, propraćeno je podacima ili informacijama. Stoga se može zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova i da je informacioni sistem koji ih prikuplja, bilježi i obrađuje nužan za funkcionisanje poslovnog sistema. Da bi se mogle donositi pravovremene i kvalitetne odluke u nekom poslovnom sistemu, neophodno je imati kvalitetne informacije. Kroz predmet sigurnost i zaštita informacionih sistema studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Operativni sistemi

Naziv predmetaOperativni sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti serverskog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja serverskim računarskim servisima, načinom i mehanizmima za izvršavanje serverskih računarskih procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Vjerovatnoća i statistika

Naziv predmetaUpravljanje IS
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da usvoje opšta i primijenjena znanja iz vjerovatnoće i statistike, kako bi se osposobili za primjenu statističkih softverskih alata u rješavanju poslovnih i menadžment problema i za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu novih statističkih metoda i alata. Takođe, treba da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaDiskretna matematika
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Administracija računarskih mreža

Naziv predmetaAdministracija računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa osnovnim pravilima i procedurama prilikom administracije računarskih mreža. Kurs obrađuje glavna svojsta računarskih mreža nezavisno od njihove veličine. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za administriranje računarskih mreža. Kroz primjere iz prakse, polaznici će se uz rad na opremi upoznati sa načinima administriranja računarskih mreža i podešavanja mrežnih uređaja. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da primijene stečena znanja za dizajn i konfiguraciju računarskih mreža.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Računarsko modelovanje i simulacija

Naziv predmetaRačunarsko modelovanje i simulacija
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modeliranje tehničkih i poslovnih procesa i njihovu simulaciju pomoću računarski baziranih simulacionih paketa kao što je MATLAB sa svojim modulima. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su da uvede i objasni osnovne koncepte, ideje i mogućnosti primjene računarske simulacije kao podrške procesu odlučivanja pri analizi dinamičkog ponašanja poslovnih i organizacionih sistema; da dâ pregled metodologija i opiše načine modeliranja i simulacije dinamičkih sistema; da da pregled softvera za simulaciju i način njihovog praktičnog korišćenja.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

VI SEMESTAR

Softvresko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaizborniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama softverskog inženjerstva i osposobljavaju se za primjenu savremenih tehnika u oblasti modelovanja i razvoja softvera primjenom UML jezika. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja o metodama  razvoja  i dizajniranja  objektno-orjentisanih softverskih sistema primjenom UML dijagrama.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje ICT uslugama

Naziv predmetaUpravljanje ICT uslugama
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)
  • Upoznavanje sa osnovnim konceptom i organizacijom IT funkcija
  • Upoznavanje sa osnovnim ITIL procesima
  • Razumjevanje načina na koji isporuka ICT usluge podržava ciljeve poslovanja
  • Razumijevanje načina na koji treba organizovati IT organizaciju radi isporuke kvalitetnih IT usluga
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Digitalni marketing

Naziv predmetaDigitalni marketing
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta izučavaju se karakteristike digitalog marketinga i njegova uloga u marketing planu. Studenti se upoznaju sa izradom strategija digitalnog marketinga i upravljanjem digitalnim identitetom (eng.web brending). Nakon završetka kursa, studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno planiraju i implementiraju digitalnu marketig strategiju uzimajući u obzir sigurnost i privatnost podataka.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi , praktičan projekat i završni ispit. Konsultacije.

Mobilne komunikacije

Naziv predmetaMobilne komunikacije
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Mobilne komunikacije, studenti se upoznaju sa osnovnim principima postiranja signala i elementima mobilnih komunikacionih sistema. Cilj nastave je da studenti steknu najvažnija teorijska i praktična znanja koja su potrebna za razumijevanje organizacije i principa rada mobilnih komunikacionih sistema i tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija tokom osnovnih studija. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znaja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informaciono-komunikacione tehnologije, softversko inženjerstvo).
Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaKonsultacije.