Microsoft Academy

FIT je na samom početku svog postojanja 2006. godine stekao partnerstvo sa Microsoft kompanijom u radu sa Microsoft tehnologijama. Saradnja sa kompanijom kao što je Microsoft od izuzetnog je značaja za Fakultet za Informacione tehnologije.

Zahvaljujući partnerstvu Microsoft, predavačima i polaznicima FIT-a obezbjeđuje najnovije informacije, tehničku podršku, tehničke podatke i savremene IT trendove razvoja. Poštujući činjenicu da rad sa najmodernijim informacionim tehnologijama zahtijeva njihovo vrhunsko poznavanje, FIT je uložio značajne napore u formiranje neophodne kadrovske osnove koja omogućava ulazak u oblast saradnje sa Microsoft-om.

Microsoft profesionalni sertifikati su međunarodno priznati sertifikati koji dokazuju napredno i profesionalno poznavanje Microsoft proizvoda i tehnologija. Sertifikati se dobijaju nakon polaganja jednog (MCP) ili više ispita. Postoji više vrsta sertifikata po specijalnostima - za desktop tehničare (MCDST), za stručnjake iz oblasti sistemskog softvera i umrežavanja (MCSAMCSE), za razvoj aplikacija (MCAD ,MCSD) ili administraciju baza podataka (MCDBA). Poseban vid sertifikata je sertifikat za instruktore Microsoft kurseva (MCT).

Za sve dodatne informacije obratite se studentskoj službi na telefon: 020 / 409 220.

 Napomena: Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika.