Školarina

Plaćanje školarine na fakultetu za Informacione tehnologije

Godišnja školarina za osnovne  iznosi  1.400,00 € ako se uplaćuje jednokratno, 1.500,00 € kao semestralno plaćanje školarine (dva puta po 750,00 € – prvi dio pri upisu, a drugi na početku ljetnjeg semestra).

Za mjesečno plaćanje školarine predviđen je iznos od 1.550,00 €, s tim što se prilikom upisa na fakultet plaća 20% (300,00 €), a ostatak u deset jednakih mjesečnih rata.

Za magistarske studije školarina iznosi: 2.000,00 € i iznos se mijenja bez obzira na način plaćanja.

 

Naravno da postoje i određene olakšice za plaćanje školarine:

  1. Pravo besplatnog upisa na bilo koji od fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica imaju: dobitnici diploma „Luča“ “A” i „Luča“ “B”, vrhunski sportisti i lica sa invaliditetom po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
  2.  Studentu čiji član uže porodice već studira na osnovnim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.
  3.  Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.
  4. Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školovanje.
  5. Upravni odbor Univerziteta, na predlog organizacionih jedinica Univerziteta, u posebnim slučajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.
  6. Organizacione jedinice Univerziteta (fakulteti) oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata po studijskoj ( II i III ) godini, od kvote studenata koji se prvi put upisiju u drugu, odnosno u treću godinu