ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM IZ ANKARE (TURSKA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za razmjenu studenata sa Univerzitetom Middlle East Technical iz Ankare, Turska, u akademskoj 2017/2018. godini.

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti II i III godine osnovnih i studenti postdiplomskih studija iz oblasti:

 • poslovnog engleskog jezika
 • informacionih tehnologija
 • poslovnih studija
 • grafičkog dizajna

Nivo studija – osnovne i postdiplomske studije

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (ljetnji semestar 2017/2018.)

Potrebna dokumentacija za prijavu:

osnovne studije

 • prijavni formular (Application Form)
 • CV u Europass formatu (preuzeti ovdje)
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika – TOEFL/IELTS ili potvrda o znanju jezika sa matičnog fakulteta (English Proficiency Document)
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • pismo o namjerama (motivaciono pismo)
 • kopija pasoša
 • potvrda o studiranju
 • pismo preporuke
 • potvrda o prijavi na konkurs (Home University Confirmation Letter)
 • druga dokumenta (diplome, serifikati i sl.)

posdiplomske studije

VAŽNE NAPOMENE: ​

 • Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. ​
 • Kandidati koji nemaju međunarodno priznati sertifikat o znaju jezika tipa TOEFL ili IALTS, mogu se testirati na Fakultetu za strane jezike.
 • Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. ​
 • Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju od godinu dana (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.
 • Kandidati sa postidplomskih studija mogu aplicirati za stipendije ali samo u svrhe učenja (pohađanja naste i polaganja ispita), ali ne i u svrhe istraživanja i rada na magistarskoj tezi.

Više informacija o Middle East Technical univerzitetu možete naći ovdje i na http://ico.metu.edu.tr/ .

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (REKTORAT, II sprat) i elektronski na erasmus@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 01. DECEMBAR 2017. godine u 15h

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net