GLOBAL UGRAD program za mobilnost studenata

Global UGRAD je globalni program razmjene studenata na dodiplomskim (osnovnim) studijama koji finansira Kancelarija za kulturu i obrazovanje Stejt Deparmenta. Ovaj program međunarodne obrazovne i kulturne razmjene dovodi buduće lidere u SAD da bi stekli iskustvo o obrazovnom sistemu SAD, unaprijedili svoje znanje i saznali više o kulturi i vrijednostima SAD.

Takođe, Program pruža studentima mogućnost da podijele svoju kulturu i tradiciju sa ljudima u Sjedinjenim državama. Global UGRAD program sprovodi World Learning, kao predstavnik ECA. Uslovi prijavu za GLOBAL UGRAD program:

 • Kandidati treba da budu državljani zemlje u kojoj se prijavljuju za Program;
 • Kandidati treba da budu aktivni studenti u zemlji u kojoj se prijavljuju za Program;
 • Stipendije mogu biti dodijeljene studentima koji su u momentu prijave upisani na program redovnih osnovnih (dodiplomskih) studija a da su pri tom završili minimum jedan semestar na istim. Po završetku GLOBAL UGRAD programa kandidati moraju minimum jedan semestar pohađati na matičnom fakultetu;
 • Kandidati treba da kroz akademski rad, aktivno učešće u zejadnici i vannastavnim aktivnostima demonstriraju liedrski potencijal;
 • Kandidati moraju da posjeduju odlično znanje engleskog jezika (pisana i govorna komunikacija), a oni koji uđu u finalni izbor i njihove potencijalne zamjene, treba da polažu TOEFL ispit;
 • Prednost će imati oni kandidati koji su imali malo ili nemaju iskustva u SAD ili van svoje matične zemlje;
 • Nakon završetka Programa kandidati su obavezni da se vrate u matičnu zemlju;
 • Kandidati treba da budu stariji od 18 godina.

Za GLOBAL UGRAD ne mogu da se prijave:

 • Građani SAD;
 • Pojedinci koji trenutno studiraju, borave ili rade van svoje matične zemlje;
 • Lokalni službenici misija SAD u inostranstvu koji rade za Stejt Department i/ili Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID);
 • Neposredni članovi porodice (supružnici i djeca) zaposlenih u Stejt Departmentu i USAID-u; članovi porodice nisu kvalifikovani za Program ni godinu dana nakon prestanka radnog odnosa;
 • Trenutno zaposleni u Worl Learning-u i njihovi neposredni članovi porodice.

Detaljne instrukcije o načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji potražite na https://www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/

Konkurs za prijavu za mobilnost u 2018-2019. akademskoj godini otvoren je do 31. decembra 2017. godine u 23:00 CET, a prijavljivanje je online.