Prezentacija besplatnog online kursa o osnovnim pravilima sajber sigurnosti za studente i srednjoškolce

cyber hygene

U Petak, 19.feb. održana je prezentacija besplatnog online kursa o osnovnim  pravilima internet  sigurnosti  predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta “Mediteran“ . Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet “Mediteran”(fit.unimediteran.net)  sklopio je sporazum o saradnji sa internacionalnom organizacijom CRDF global ( www.crdfglobal.org ) za implementaciju projekta “Cyber hygene e-learning course” u Crnoj Gori. Od februara 2021. godine, u saradnji sa FIT-om planirana je promocija programa i implementiranje besplatnog online kursa o osnovnim pravilima internet sigurnosti koji je namjenjen studentima i srednjoškolcima.