CERN Summer Student Programme 2022, Ženeva, Švajcarska

Program stažiranja u trajanju od 3 do 12 nedjelja OTVOREN JE za sve zainteresovane studente Fakulteta za informacione tehnologije – Univerzitet Mediteran.

Detalje prijave pročitajte na : CERN Summer Student Programme 2022 (Member and Non-Member State)

Summer Student Programme //