Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2023. godini

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2023. godini, u skladu sa prioritetima i opštim interesima, navedenim u članu 10 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, sa ciljem jačanja naučnoistraživačkih kapaciteta Crne Gore, kako individualnih, tako i institucionalnih.

Ukupan iznos sredstava za potrebe realizacije Konkursa je 500.000, raspoređenih na 11 tačaka Konkursa.

Odluku o objavljivanju Konkursa, Konkurs, prijavne obrasce, kao i obrasce propratnih izjava možete preuzeti ovdje: