Studenti i nastavnici FITa na treningu u Gracu

Predavači i studenti Fakulteta za informacione tehnologije boravili su od 15. do 18. novembra na Tehničkom univerzitetu u Gracu, u okviru projekta IoT-ECO.

Profesori Maja Delibašić i Nikola Cmiljanić, i saradnica u nastavi Tamara Knežević, učestvovali su na predavanjima i sastancima na kojima su dijelili iskustva sa kolegama iz Austrije, Bugarske, Grčke, Albanije i sa Kosova i razgovarali o formiranju zajedničkog IoT-ECO haba.

Pet studenata osnovnih studija, Anja Đurđevac, Lahira Hardarović, Đorđije Bojović, Haris Adrović i Nikola Vasović pratili su trodnevnu obuku i predavanja o Green IoT. Posjetili su Istraživački centar Joanneum u Weiz-u i njihove laboratorije.

Ovaj sastanak i obuka imali su za cilj povećanje vještina i stručnosti u stvaranju IoT-ECO haba, energetske efikasnosti, poboljšanja kvaliteta vazduha i dr. kroz aplikacije u IoT industriji. Kroz ovaj projekat, IoT tehnologija će biti uključena u nastavne planove i programe na partnerskim ustanovama.

Projekat IoT-ECO “Zelena transformacija akademskog okruženja i poslovno orijentisanih ekosistema u Zapadnom Balkanu” realizuje se u okviru programa ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, a ova posjeta je realizovana kao dio radnog paketa 3 – Experience and sharing know-how with EU partners on the establishment of the IoT-ECO hub.