Odbrana master rada Spasoja Papića

Spasoje Papić, student master studija Fakulteta za informacione tehnologije, uspješno je odbranio svoj master rad pod naslovom “Koordinacija i uticaj punjenja električnih vozila na elektrodistributivni sistem”. Rad se bavi ključnim izazovima i rešenjima vezanim za integraciju električnih vozila (EV) u savremene elektrodistributivne sisteme.

Ovaj master rad istražuje kako različiti načini punjenja EV, kao i nove tehnologije poput Vehicle-to-Grid (V2G), utiču na kvalitet napona i stabilnost mreže. Rad također naglašava važnost pametnih mreža i strategija pametnog punjenja za optimizaciju opterećenja sistema. Rezultati istraživanja pokazali su da pravilna koordinacija punjenja EV može značajno smanjiti negativne efekte na elektrodistributivni sistem, te pružiti dodatne benefite poput stabilizacije mreže i smanjenja troškova. Implementacijom preporučenih strategija moguće je unaprijediti efikasnost i pouzdanost elektrodistributivnih sistema, u skladu sa rastom broja EV.

Mentor rada, doc. dr Velimir Strugar, istakao je važnost ovog istraživanja u kontekstu sve veće primjene električnih vozila, te da rad predstavlja značajan doprinos razumijevanju kako integrisati EV u postojeće mreže bez ugrožavanja njihove stabilnosti.