Master studije

Studijski program: Informacione tehnologije

Istraživački orjentisan program na magistarskim studijama omogućava studentima da identifikuju, analiziraju i shvate naučno-istraživačke probleme i sprovedu kreativna rješenja za njih. Akcenat u magistarskom studijskom programu je dat na samostalni studijsko istraživački rad kandidata, verifikovan kroz prateće naučno istraživačke projekte koji se finalizuju u magistarskoj tezi. Sticanjem zvanja magsitar kandidati imaju sva neophodna znanja i vještine da dizajniraju i upravljaju informacionim projektima, te obavljaju i koordiniraju neophodnim razvojnim aktivnostima.

Trajanje: 1 godina – 60 ECTS

Zvanje: Magistar informacionih tehnologija

I SEMESTAR

Inženjerstvo zahtjeva

Naziv predmeta Inženjerstvo zahtjeva
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa procesom prikupljanja zahtjeva. Ovladavanje tehnikama dobijanja zahtjeva i oblicima specifikacije i validacije zahtjeva.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Upravljanje softverskim projektima

Naziv predmeta Upravljanje softverskim projektima
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa procesom razvoja softvera, kao i alatima, metodama i tehnikama koji se u tome primjenjuju. Drugi cilj je osvjetljavanje raznih aspekata razvoja softvera, karakterističnih baš za softverske projekte, u poređenju sa drugim vrstama projekata.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Magistarski rad

Izborni predmet I

Izborni predmet 2

Izborni predmet III

IZBORNI PREDMETI

Upravljanje ljudskim resursima u IT kompanijama

Naziv predmeta Upravljanje ljudskim resursima u IT kompanijama
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Predmet pokriva oblast upravljanja ljudskim resursima u IT korporacijama iz tri ugla: programerskog, menadžerskog i organizacionog (tj. iz ugla organizacije/firme/tima koji realizuje softverski projekat). Prvi ugao odnosi se na ljudske aspekte u razvoju softvera sa aspekta programera koji učestvuje u nekom projektu. Drug iugao je vezan za kontrolu procesa razvoja softvera u pogledu upravljanja clanovima tima. Organizacioni ugao pruža uvid u razne moduse organizovanja rada u razvojnom timu
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Sajber kriminal i sajber bezbjednost

Naziv predmeta Sajber kriminal i sajber bezbjednost
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) • Medjunarodno-pravni okvir borbe protiv sajber kriminala. Medjunarodna saradnja.
• Pregled konvencije o sajbe kriminalu (CETS br.195) i zakonodavstvo u članicama EU koje tretira ovu problematiku. Protokol uz konvenciju o sajber kriminalnu koji se odnosi na inkriminaciju djela rasističke i ksenofobičke prirode izvršenih preko računarskih sistema.
• Zakonodavno-pvani okvir u Crnoj Gori i rezulati njegove impementacije.
• Primjeri pozitivne prakse u rješavanjuvisokotehnološkog kriminala
• Načini organizovanja u borbi protiv visokotehnološkog kriminala
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Savremeni koncepti digitalne forenzike

Naziv predmeta Savremeni koncepti digitalne forenzike
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) • Opis specifičnosti operativnog sistema ali i virtuelnog okruženja koje može da ponudi moguća anti forenzička djelovanja na dokaz, ali i da prikaže različitost u pristupu digitalnog forenzičara na fizičku i na virtuelnu mašinu.
• Najveći dio digitalne forenzike odnosi se na forenziku računarskih sistema, ili kompjuterski forenziku, bilo da su računari samostalni ili umreženi.
• Digitalna forenzika računraskog sistema obuhvata naučno ispitivanje i analizu podataka iz čvrstih diskova – HD, fajl sistema i drugih medija i prostora za skladištenje podataka u računarskom sistemu, tako d ase podaci mogu koristiti kao čvrsti dokazi i neoborivi dokazi pred sudom.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Napredni sistemi zaštite informacionih sistema

Naziv predmetaNapredni sistemi zaštite informacionih sistema
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaizborniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)- upotrebljavati stečena znanja i vještine iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti informacionih sistema;
- analizirati rizike komponenti informacionih sistema (programi, baze podataka, hardverski sistemi);
- definisati i implementirati zaštitu informacionog sistema;
- primijeniti stečena znanja iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje realnih problema iz života;
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Biznis strategije za razvoj informacionih sistema

Softverski uzori

Naziv predmetaSoftverski uzori
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaobavezniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje sa naprednim konceptima softverskih paterna pomocu funkcionalnog programiranja i dolazećih tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Softverski procesi i održavanje softvera

Naziv predmetaSoftverski procesi i održavanje softvera
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaobavezniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet  studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna
Uslovljenost drugim predmetimaDa bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Upravljanje konfiguracijom softvera

Naziv predmeta Upravljanje konfiguracijom softvera
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Date su osnove upravljanja konfiguracijom softvera (Software Configuration Management – SCM). Objašnjen je način identifikovanja softverskih konfiguracija. Razmatrana je kontrola konfigurisanja softvera i određivanje statusa konfiguracije softvera. Na kraju je objašnjeno kako se vodi konfiguracija softvera i kako se upravlja kreiranjem i isporukom softvera.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Alati i metode softverskog inženjerstva

Naziv predmeta Alati i metode softverskog inženjerstva
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet  studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Obezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera

Naziv predmetaObezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaobavezniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovaj predmet omogućava studentima upoznavanje sa standardima koji se odnose na sistem upravljanja kvalitetom koji sadrži sistemske zahtjeve za izgradnju poslovnog sistema kompanije kao i sitem za upravljanje bezbijednošcu informacija koji se moze koristiti u organizacijama bez obzira na veličinu.
Standardi se opisuju objašnjavajući njihovu potrebu, razvoj, implementaciju, certifikaciju, nadzor i provjeru kao i primjenu metodologije na pilot organizacije
Uslovljenost drugim predmetimaDa bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je predznaje iz osnova softverskog inžinjerstva
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Skladišta podataka

Naziv predmeta Skladišta podataka
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa tipovima skladišta podataka i načinima modelovanja, dizajna, implementacije i administracije skladišta podataka. Drugo, cilj predmeta je upoznati studenta sa metodama i tehnikama pristupa i obrade velike količine podataka.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Internet marketing

Naziv predmetaInternet marketing
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaizborniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj izučavanja ovog predmeta je stvaranje okvira za razumijevanje upravljanja i primjene marketinga na internetu, kao i upoznavanje studenta sa procesom razvoja strategije internet marketinga. Pored toga, studenti se upoznaju sa alatima, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u internet marketingu, kako bi mogli samostalno da realizuju zadatke u praksi.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bežični računarski sistemi

Naziv predmeta Bežični računarski sistemi
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Proširivanje ranije stečenih znanja i vještina u oblastima računarskih mreža u domenu bežičnih računarskih sistema. Osposobljavanje polaznika da kritički evaluiraju postojeće pristupe i tehnike koje se koriste u obalsti mobilnog računarstva. Upoznavanje polaznika sa osnovnim tehnologija koje se korsite pri razvoju aplikacija za bežične računarske sisteme. Dobijena znanja i vještine omogućiće kvalitetnije projektovanje i implementiranje sistema za razmjenu podataka koji ispunjavaju princip "bilo kada, bilo kako, bilo gdje
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bezbjednost računarskih mreža

Naziv predmeta Bezbjednost računarskih mreža
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa izvorima ugrožavanja bezbjednosti, odnosno metodama i tehnikama zaštite računarskih mreža. Posebna pažnja usmjerena je na bezbjednost Interneta i njegove specifičnosti.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Računarske telekomunikacije
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Napredni sistemi baza podataka

Naziv predmetaNapredni sistemi baza podataka
Studijski programMagistarske studije
Status predmetaizborniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je upoznati studente sa modernim sistemima baza podatka i sistemima za upravljanje podacima. Detaljno su opisane prostorne i multimedijalne baze podataka. Težište rada je usmjereno na efikasno kreiranje upita i tehnika indeksiranja za prostorne, vremenske i multimedijalne baze, kao i za kreiranje skalabilnih algoritama za skaliranje, pretragu i klasifikaciju velikih skupova podataka. Pokrivena je jedna od aktuelnih tema u oblasti baza podataka, analize velikih skupova podataka (data mining).
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.