ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ELEMEND

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ELEMOND

U periodu 10-14.6.2018. god. u Budvi je održana 7. po redu međunarodna naučna konferencija Mediterranean Conference on Embedded Computing – MECO’2018. Uporedo sa sekcijama, u kojima su predstavljeni autorski radovi, održana je i radionica projekta ELEMEND Workshop on Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND (http://elemend.ba/), u kojem je Fakultet za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran jedan od partnera na projektu. Na radionici su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i planirane naredne projektne aktivnosti. Radionici su između ostalih prisustvovali i predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori (NEO), koji su upoznati su upoznati sa realizovanim i tekućim aktivnostima.