University College of Enterprise and Administration iz Lublina (Poljska) je objavio poziv za Erasmus+ razmjenu studenata

Univerzitet College of Enterprise and Administration iz Lublina, objavio je poziv za Erasmus+ razmjene za studente Fakulteta za ekonomiju i biznis, Fakulteta za informacione tehnologije, Fakulteta za turizam. Period mobilnosti: Ljetnji semestar 2021/2022 Broj mobilnosti: 2 Potrebna dokumentacija: Aplikacioni formular Read More …

Univerzitet “Mediteran“, Fakultet za informacione tehnologije organizovao radionicu “PAMETNI GRADOVI KAO DIO DIGITALNE EKONOMIJE”

Univerzitet “Mediteran” je u okviru realizacije projekta “Smart Energy Community for the Smart Cities – SESC” organizovao radionicu  “PAMETNI GRADOVI KAO DIO DIGITALNE EKONOMIJE” . Radionica je organizovana 20.septembra u multimedijalnoj Sali KIC-a uz učešće relevantih stejkholdera kao što su Read More …