Pripremna nastava iz matematike za brucoše od 10. do 14. septembra

Fakultet za informacione tehnologije organizuje svake godine pripremnu nastavu iz matematike za studente I godine.

Nastava podrazumijeva obnavljanje gradiva iz srednje škole, sa ciljem pripreme i uspješnijeg savladadavanja gradiva na prvoj godini iz Matematika.

Nastavu organizuje Prof.dr Miomir Anđić, predmetni profesor u periodu od 10. septembra 2018. godine do 14. septembra 2018.godine.

Nastava počinje svakog radnog dana (10 – 14.septembar) u terminu od 15:30h u Amfiteatru 108 (I sprat).