FIT obnovio saradnju sa komapnijom JetBrains

Fakultet za informacione tehnologije je i ove godine nastavio saradnju sa renomiranom informatičkom komapnijom JetBrains , autorom razvojnih programskih alata kao što su PhpStorm, WebStorm i InteliJIdea, koje koristi više od 16 miliona programera širom svijeta. Fakultet je dobio na upotrebu 50 licenci svih proizvoda kompanije JetBrains, u edukativne svrhe, koje će studenti moći da koriste već u toku ljetnjeg semestra na predmetu “Web tehnologije”, a u planu je i upotreba ovih razvojih alata i na drugim predmetima koji pokrivaju objasti razvoja web i mobilnih aplikacija.

Licence će biti postavljene u računarskim salama u kojima se izvodi nastava iz predmeta “Web Tehnologije” i “Web i Mobilne aplikacije”, a po prvi put će studenti II i III godine moći svojim predmetnim profesorima da zatraže pristup licencama i za rad od kuće.
Fakultet za informacione tehnologije ovim nastavlja sa praksom saradnje sa poznatim informacionim komapnijama, kao što je u prošlosti bio slučaj sa kompanijama Oracle, Autodesk i IBM.