Odobren martovski rok za studente svih godina

Na osnovu zahtjeva Studentskog parlamenta za održavanjem vanrednog popravnog roka u martu studijske 2018/2019. godine, Senat Univerziteta je donio odluku kojom se rok dozvoljava na svim oragnizacionim jedinicama Univerziteta “Meditera”. Markovski rok će se organizovati za sve studente osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija.
U Martovskom roku studenti mogu polagati tri ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su odslušali nastavu iz predmeta čije polaganje zahtjevaju.
Prijava ispita za Martovski rok vršiće se u periodu od 25.02.2019. godine do 01.03.2019. godine.
Martovski rok će se održati u periodu od 11.03.2019. godine do 20.03.2019. godine.

Studenti su obavezni da uplate iznos od 50 eura po ispitu za polaganje ispita u Martovskom roku, saglasno Odluci Upravnog odbora br. R – 984 – 17 od 26. 04. 2017. godine.

Odluku Senata možete pogledati ovdje.