Prijava studenata za posjetu INFOFEST-u

Fakultet za informacione tehnologije u saradnji sa organizatorima INFOFESTA i ove godine organizuje akciju “Studenti na INFOFEST-u” . U okviru ove akcije studenti imaju mogućnost da prisustvuju festivalu i prezentacijama  i uspostave kontakt sa IT kompanijama.

INFOFEST će za studente FIT-a  u SRIJEDU 02. 10. organizovati autobuski prevoz Podgorica-Budva ujutro i povratak u večernjim časovima istog dana. Studenti će, po dolasku u Budvu, obaviti registracioni postupak, radi dobijanja ID bedža i kotizacionih materijala i prisustvovati zvaničnim programskim sesijama. U periodu programske pauze (14:00-16:00) biće im obezbjeđen i odgovarajući obrok. O programskim sadržajima koji su na agendi Festivala tih dana, možete se informisati na sajtu www.infofest.com.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU STUDENTI SVIH GODINA FIT-a.

ROK ZA PRIJAVU STUDENATA ZA ODLAZAK NA INFOFEST JE SRIJEDA 25.09.2019. do 12h.

PRIJAVU POSLATI PUTEM E-MAILA NA IVAN.KNEZEVIC@UNIMEDITERAN.NET . U PRIJAVI OBAVEZNO NAZNAČITI IME, PREZIME, BROJ INDEKSA I GODINU STUDIJA