TU WIEN stipendije za doktorske studije

TU WIEN Energy Economics Group (EEG) sa sjedištem u Beču objavila je konkurs za deset stipendija za doktorske studije pod nazivom  Rafinerija CO 2 u trajanju od četiri godine. Svaka doktorska pozicija odgovara jednom od multidisciplinarnih projekata.

Prijava je otvorena do 31. decembra 2020 . Više detalja možete pronaći na web stranici:

https://www.vt.tuwien.ac.at/ co2refinery / open_positions /