Nastavak saradnje sa Univerzitetom Malardalen iz Švedske

Fakultet za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran i Fakultet za inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen iz Švedske nastavljaju dugogodišnju saradnju u realizaciji programa mobilnosti. Saradnja se odvijala kroz različite evropske projekte za mobilnost studenata i nastavnog osoblja:  EUROWEB, EUROWEB+ i ICM. Ove godine 14 studenata FIT-a pohađa nastavu na Fakultetu za inovacije i inženjering, Univerziteta Malardalen, dok je za studijsku godinu 2021/22 stipendiju dobilo 11 studenata.

Od 2011. godine MDH je primio više od 60 studenata FIT-a. Studenti specijalističkih i master studija FIT-a koji su dobili ovu stipendiju stekli su dvije diplome: diplomu jednogodišnjih master studija Univerziteta Malardalen i diplomu specijalističkih/master studija Fakulteta za informacione tehnologije.

MDH se nalazi u industrijskoj zoni Švedske i ima odličnu saradnju sa mnogim poznatim kompanijama u kojima su studenti mogli da rade praktične projekte i master teze (ABB, Bombardier, Ericson, itd). Mnogi studenti su dobili priliku da nastave školovanje dobijanjem stipendije za doktorske studije na prestižnim fakultetima u Švedskoj i drugim EU zemljama.