University of West Attica iz Atine je objavio poziv za Erasmus+ razmjenu studenata

University of West Attica iz Atine je objavio poziv za Erasmus+ razmjene za studente Fakulteta za Turizam, Fakulteta za ekonomiju i biznis, Fakulteta vizuelnih umjetnosti, i Fakulteta za informacione tehnologije.

Broj mobilnosti: 4

Period mobilnosti: Ljetnji semestar 2021/2022

Potrebna dokumentacija:

  • Aplikacioni formular
  • Kopija prve strane pasoša (strana sa slikom),
  • uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku.

Više informacija o University of West Attica možete naći ovdje: https://www.uniwa.gr/en/

Prijave slati na e-mail međunarodne saradnje: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Krajnji rok za prijave je 19. Novembar u podne.