FIT POTPISNIK MEMORANDUMA U OKVIRU NACIONALNE INICIJATIVE OTVORENE NAUKE U CRNOJ GORI

Memorandum o saradnji u okviru nacionalne inicijative oblaka otvorene nauke u Crnoj Gori potpisalo je devet crnogorskih visokoškolskih i naučnoistraživačkih institucija, čiji predstavnici su se danas prvi put sastali na konstitutivnoj sjednici na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Sastanak je organizovalo koordinaciono tijelo Nacionalne inicijative oblaka otvorene nauke u Crnoj Gori (NIOON). Predstavnik koordinacionog Predstavnik koordinacionog tijela NIOON-a, prof. dr Božo Krstajić, navodi da su osnivači ove inicijative, odnosno inicijalni potpisnici Memoranduma, pored četiri jedinice Univerziteta Crne Gore, to i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – CANU,   Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica, Institut za rehabilitaciju i reaumatologiju „Dr Simo Milošević“ i Institut za moderne tehnologije – IMTM. 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/mujovic-u-crnoj-gori-postoji-kontinuitet-vrijednih-naucnih-rezultata

https://www.pobjeda.me/clanak/visokoskolske-i-naucnoistrazivacke-institutucije-potpisale-memorandum-o-saradnji