Prijave ispita za vanredni “avgustovski” ispitni rok

Na svim organizacionim jedinicama Univerziteta “Mediteran“ organizovaće se dodatni popravni avgustovski ispitni rok (u daljem tekstu: avgustovski rok) za sve studente prve, druge i treće godine osnovnih, studente specijalističkih i magistarskih studija, 6.,7. i 8.jula.

U avgustovskom ispitnom roku studenti mogu polagati tri ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita i uplata za avgustovski rok vršiće se 6.,7. i 8.jula. Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50 eura po ispitu za polaganje ispita u avgustovskom roku, saglasno Odluci Upravnog odbora