Prezentacija na temu primjene Augmented Reality i Machine Learning tehnologija
na primjeru mobilne aplikacije GoPlant 03. oktobra na Univerzitetu Mediteran

Prepoznajući značaj zaštite životne sredine, učešća mladih u istoj, kao i važnost jačanja istraživačkih i inovacionih potencijala zemlje, kompanija Amplitudo će na Univerzitetu Mediteran 03. oktobra sa početkom u 13:30h, organizovati prezentaciju na temu “Primjena Augmented Reality i Machine Learning tehnologija na primjeru mobilne aplikacije GoPlant”.

“Moje drvo” (GoPlant.me) je najveća regionalna smart city platforma za ozelenjavanje životne sredine, koja omogućava svima da na planski i održiv način daju svoj doprinos – donacijom sadnica u svega nekoliko klikova. Platforma je nedavno nadograđena novim funkcijama, odnosno tehnologijama proširene stvarnosti (augmented reality) i mašinskog učenja (machine learning).

Kako zapravo funkioniše aplikacija GoPlant, koji su njeni benefiti, kako mladi mogu dati doprinos poboljšanju uslova u našoj životnoj sredini i sve druge teme u vezi sa samom aplikacije, studentima će predstaviti Product Owner kompanije Amplitudo Boris Banjac.

Nakon toga, o novim funkcionalnostima i upotrebi tehnologija proširene stvarnosti i mašinskog učenja u aplikaciji GoPlant studenti će imati priliku da čuju od Development Lead-a kompanije Amplitudo, Vladimira Bigovića. Studenti će od njega saznati i kako je došlo do nadogradnje samih tehnologija u aplikaciju, ali i šta su to zapravo tehnologije Augmented Reality i Machine Learning i gdje se one koriste.

Prezentacija se organizuje kroz program „Upgrade of “My Tree” Urban Green ICT Platform with Augmented Reality and Machine Learning Technologies (Green-tech)“, sufinansiran iz fondova Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Cilj ovog projekta je pospješivanje saradnje naučne i privredne zajednice Crne Gore u oblasti industrije informacionih tehnologija.