Savjet za naučnoistraživačku djelatnost podržao sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata

Savjet za naučnoistraživačku djelatnost je na sjednici koja je održana 4. maja 2023. godine dao saglasnost na Konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, sa pratećom dokumentacijom za prijavljivanje. Konkurs će biti raspisan u prvoj polovini maja i biće otvoren do 26. juna 2023. godine, dok ukupni budžet Ministarstva za realizaciju nacionalnih naučnoistraživačkih projekata iznosi preko 2 miliona eura.

Više informacija o ovoj značajnoj odluci možete naći na https://www.gov.me/clanak/najavljeni-ni-projekti-na-sjednici-nid-a